TR
ENAR RU
INTERNATIONAL PATIENTS

BEYİNCİK SARKMASI BELİRTİLERİNE DİKKAT !

BEYİNCİK SARKMASI BELİRTİLERİNE DİKKAT !

Beyin Cerrahisi Uzmanımız Doç.Dr. Miktat KAYA beyincik sarkmasının belirtilerinin başka hastalıkların belirtileri ile karıştırılması hakkında uyarıyor !

Beyincik Sarkması Nedir ?

Beyincik Sarkması, cerebellumun tonsillerinin foramen magnumdan aşağı doğru inmesine denmektedir. Arnold Chlari sendromu olarak bilinir. Genellikle orta yaşlarda karşımıza çıkan bir hastalıktır. Beyincik sarkması sık karşılaşılan bir durum değildir, ancak gelişen görüntüleme yöntemleriyle teşhisi daha sık yapılabilmektedir. 

Beyincik sarkması, omurga kanalına baskı yapan beyin dokusunun anatomisine göre ve beyinde ya da omurgada bulunabilecek gelişimsel anormalliklere göre üç türe ayrılır.

Chiari sendromu I, beyin ve kafatası geliştikçe ilerler. Bu nedenle belirtiler ve işaretler ergenlik ya da yetişkinlik dönemine kadar ortaya çıkamayabilir. II ve III türleri ise doğuştan gelir.

Chiari sendromunun tedavisi, hastalığın türüne, şiddetine ve belirtilerine bağlıdır. Görüntüleme, ilaç tedavisi ve ameliyat bazı tedavi türleri olarak gösterilebilir. Bazı durumlarda ise tedaviye ihtiyaç duyulmaz. 


Beyincik Sarkması Belirtileri Nelerdir ?

Belirtileri A tipik baş ağrısı

Boyun kökünde omuzlara doğru yayılan ağrı

Pelerin tarzı uyuşma

Beyin sapına bası yapmasına bağlı yutma güçlüğü

Uykuda apne klinik tablosu ortaya çıkabiliyor

Beyincik Sarkması Tanı, Tedavi Yöntemleri Nelerdir ?

Chiari sendromunun tedavisi hastalığın şiddetine ve belirtilerine göre değişiklik gösterir. Belirti yoksa doktorunuz normal muayene ve MRI görüntülemesini yeterli görebilir. Başağrısı şikayetiniz varsa doktorunuz ağrı kesici ilaçlar önerebilir.

Bu hastalar genellikle baş ağrısı nedeniyle nöroloji , omuz baş ağrısı nedeniyle Fizik Tedavi Birimine başvuruyorlar. Kişide küçük fıtıkçıklar da varsa boyun fıtığı, fibromiyalji , anksiyete tanıları konulabiliniyor. Bu tip şikayetleri olan bir kişi muhakkak bir beyin cerrahisi uzmanına da gözükmeli ve beyin sapını görebileceğimiz şekilde SERVİKAL MR çekilerek teşhis konulmalıdır.

MR’ da Omurilikte su toplanması tablosunu da çok görebilmekteyiz. Bu da beyin omurilik sıvısının basısına bağlı dolaşım sisteminin baskı altına alınmasıyla oluşan su toplanmasıdır. İlerleyen vakalarda yutma güçlüğü felç ile karşılaşabiliriz. Hatta bazen ani solunum durmaları da uykuda olabilmektedir.

Tanı yöntemi MR dır ve 1 cm üzerindeki sarkma ve klinik bulgular da varsa ameliyat öneriyoruz. Bunun herhangi bir medikal tedavisi bulunmamaktadır. Ameliyatta da eskiden beyincik sarkmaları beyinciğin zarı da açılarak cepleştirme yapılırdı, bizim şu anda yaptığımız cerrahi operasyon tekniği Suboksipital dekompresyondur. Ameliyattaki amaç, beyin ve omurgadaki ilerlemeyi durdurmak ve belirtileri hafifletmek. Çoğu durumda beyni kaplayan zarı açtıktan sonra, beyindeki baskıyı azaltması için yer oluşturup yerine yama dikilir. Bu yama yapay maddeden olabilir veya vücudunuzdaki başka bir bölgedeki dokudan parça alınarak yapılabilir. Yani kafatası ile boynun birleşim bölgesinde bulunan beyin soğanını beyincikteki tonsiller tarafından sıkışmasına bağlı oluşan bası bulgusuna kaldırmak amacıyla FORAMEN MAGNUM etrafında bulunan kemik dokuyu 2-2,5 cm açıyoruz ve c-1 dediğimiz birinci servikal omurganın arka tarafındaki lamineyi traşlayarak arka taraftan dekompresyon sağlayıp basıyı ortadan kaldırıyoruz.

 

Beyincik Sarkması Ameliyat Sonrası Süreç Nasıldır?

Başarı oranı 90’ın üzerinde. Hastayı 3-4 gün sonra taburcu ediyoruz. Hidrosefali varsa 1 ay içinde siringomiyeli varsa 6 ay - 1 yıl sonra kontrol MR ile kontrol edilerek daha da azaldığını ve ameliyattan hemen sonra apne ve ağrıların hemen geçtiğini görüyoruz.