Doçent Doktor

Aydın BORA

VAN

Doğum Yeri

1970

Doğum Yılı

  • Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesi

    Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Uzmanlık )

  • Türk Tabipler Birliği

    Türk Radyoloji Derneği

    Türk Manyetik Rezonans Derneği