Radyoloji

Doç.Dr. Aydın BORA

EĞİTİM VE UZMANLIKLAR

Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Uzmanlık )

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

Türk Tabipler Birliği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Manyetik Rezonans Derneği