TR
ENARFA RU
INTERNATIONAL PATIENTS

KOMİTE ÜYELERİ

AKILCI İLAÇ KOMİTESİ

GÖREV TANIMI

Başhekim

Başhemşire

Hasta İletişim Birim Sorumlusu

Kalite Yönetim Direktörü

Cerrahi Branş Uzmanı

Dahili Branş Uzmanı

Çocuk Hastalıkları Branş Uzmanı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Eczacı

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

GÖREV TANIMI

Başhekim

Başhemşire

Kalite Yönetim Direktörü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Cerrahi Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

EYBÜ Sorumlu Uzmanı

Eczacı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

GÖREV TANIMI

Başhekim

Hastane Müdürü

Başhemşire

İşyeri Hekimi

Kalite Yönetim Direktörü

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Güvenlik Amiri

Laboratuvar Birimi Kalite Sorumlusu

Radyoloji Sorumlusu

Anestezi Sorumlu Teknikeri

Eczane Bölüm Kalite Sorumlusu

EĞİTİM KOMİTESİ

GÖREV TANIMI

Başhekim

Hastane Müdürü

Başhemşire

Kalite Yönetim Direktörü

Psikiyatrist veya Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı

Enf.Kontrol Hemşiresi/Başhemşire Yard.

Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu

Radyoloji Teknikeri

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

GÖREV TANIMI

Başhekim

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı/Komite Başkanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Dahiliye Uzmanı

Cerrahi Uzmanı

Başhemşire

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Eczacı

Hastane Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

ETİK KURUL ÜYELERİ

GÖREV TANIMI

Başhekim

İşletme Direktörü

Hastane Müdürü

Başhemşire

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Erişkin Yoğun Bakım Sorumlu Doktoru

Genel Cerrahi Uzmanı

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

GÖREV TANIMI

Başhekim

Hastane Müdürü

Başhemşire

Enf. Kon. Hemşiresi/Başhemşire Yard.

Kalite Yönetim Direktörü

Cerrahi Branş Uzmanı

Dahili Branş Uzmanı

Laboratuvar Teknikeri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Bilgi İşlem Uzmanı

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

HASTA HAKLARI KOMİTESİ

GÖREV TANIMI

Başhekim

Hastane Müdürü

Başhemşire

Kalite Yönetim Direktörü

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Poliklinik Sorumlusu

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

GÖREV TANIMI

Başhekim

Hastane Müdürü

Başhemşire

Kalite Yönetim Direktörü

Radyoloji Uzmanı

Biyomedikal Sorumlusu

Radyoloji Sorumlusu

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

GÖREV TANIMI

Başhekim

Hastane Müdürü

Başhemşire

Kalite Yönetim Direktörü

Afet ve Acil Durum Yöneticisi

Destek Hizmetler Müdürü

Teknik Servis Personeli

Güvenlik Amiri

Biyomedikal Sorumlusu

Laboratuvar Görevlisi

Acil Servis Bölüm Kalite Sorumlusu

Ameliyathane Bölüm Kalite Sorumlusu

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

GÖREV TANIMI

Başhekim

Dahiliye Uzmanı

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Çocuk Sağ. Ve Hast. Uzmanı

Kadın Hast. Ve Doğum Uzmanı

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Başhemşire

Kalite Yönetim Direktörü

Laboratuvar Teknikeri

Laboratuvar Sorumlu Teknikeri

Cerrahi Servis Sorumlu Hemşiresi

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Erişkin Yoğun Bakım Sorumlusu

Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu