TR
ENARFA RU
INTERNATIONAL PATIENTS

ROBOTİK REHABİLİTASYON NEDİR?

ROBOTİK REHABİLİTASYON NEDİR?

Robotik  Rehabilitasyon Nedir?

Robotik rehabilitasyon, yürüme fonksiyonunu kısmen veya tamamen kaybetmiş hastaların yeniden yürüme yeteneğini kazandırmak amacıyla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Sanal gerçeklik uygulamalarını da içinde barındıran robotik rehabilitasyon, kanıta dayalı bir tedavidir.

Robotik  Rehabilitasyonun Kullanım Amacı Nedir?

Robotik rehabilitasyonun  temel amacı, bireylerin kas-iskelet ve sinir sistemindeki sağlık durumlarının tanı ve tedavisini gerçekleştirmektir. Robotik rehabilitasyonla, kas-iskelet sistemi ile sinir sisteminde meydana gelen bozuklukların azaltılması, komplikasyonların önlenmesi veya tedavi yoluyla fonksiyonların iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Robotik  Rehabilitasyonun  Fizik Tedavide Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

Robotik rehabilitasyon sistemi öncelikli olarak yürüme bozukluğu bulunan nörolojik hastalık gruplarında olmak üzere, denge kaybı yaşan hastalar ve yürüme fonksiyonlarında kayıp yaşayan hastalarda kullanılır. Bunlar;

  • İnme (felç)
  • Multipl Skleroz (MS)
  • Serebral Palsi (CP)
  • Parkinson hastalığı
  • Parapleji (Omurilik Yaralanması)
  • Travmatik Beyin Hasarı (TBI)

Robotik Rehabilitasyon Merkezi olarak bu hastalıkların tedavisinin her döneminde bize başvurabilirsiniz.

Robotik Rehabilitasyonun Avantajları Nelerdir?

Robotik yürüme sisteminin en önemli avantajı, normal yürümeye çok benzeyen şekilde hareketler yaptırması ve beyindeki merkezleri sürekli uyarmasıdır. Bu yöntemle hastaların iyileşme süreci hızlandığı gibi yürüme şekilleri de normale yakın biçimlerde gelişir.

Daha uzun ve yoğun fonksiyonel eğitim seansları sayesinde manuel tedavilerle kıyaslanamayacak şekilde hızlı ilerlemeler sağlanır.

Hastanın yürüme aktivitesi, kolay bir şekilde denetlenir ve değerlendirilir.

Yürüyüş modeli ve destekleyici güçler fonksiyonel eğitime uyum sağlamak için hastanın ihtiyaçlarına göre bireysel olarak ayarlanabilir.

Görselleştirilmiş performans geri bildirimi sayesinde gelişmiş hasta motivasyonu sağlanır.

Bilgisayar destekli değerlendirme ölçekleri ile hasta gelişimi hakkında kolay ve yeniden elde edilebilir ölçümlerin elde edilmesi mümkün olur.

Robotik Rehabilitasyona Ne Zaman Başlanmalı?

Robotik rehabilitasyona hastalığın her döneminde başvurulabilir. Ancak erken dönemde başlanan hastalarda,

  • İyileşme hızının arttığı,
  • Hastanın günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız olduğu,
  • Hastalık sonrası işlev bozukluğunun daha az kaldığı saptanmıştır.

İnmeli bir hastanın algısı açıldıktan sonra yani beyin kanaması geçirdikten sonra ortalama 2-3 hafta içinde robotik rehabilitasyona başlanması uygun bulunmuştur. Omurilik yaralanmalarında ise ameliyat bölgesinin stabil olması ve yara bölgesinin aktif kanamasının durmasının ardından tedaviye başlanabilir. MS, Parkinson ve kas hastalıklarında ise hastanın yürüme paterninin bozulmaya başladığı andan itibaren tedaviye başlanmalıdır.