Genel Cerrahi

Op.Dr. Hicabi GÖKDERELİ

EĞİTİM VE UZMANLIKLAR

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( Uzmanlık  )

1989 - 1993 : Tekirdağ Sağlık Ocağı Başhekimliği 

1993 - 2000 : Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2000 - 2008 : Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Troid Hastalıkları

Obezite Cerrahisi

Hemoroid ve Anorektal Hastalıklar 

Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Cerrahisi

Batın yapışıklıklarında seprafilm uygulama.

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

TÜMSAD (Tüm Sağlık Kuruluşları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Tabipler Birliği

Türk Cerrahi Derneği

MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) 

Bayburt Eğitim ve Kültür Vakfı Meclis Üyesi Köy Yardımlaşma Derneği 

BAYSİAD (Bayburt Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği) 

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyeliği