TR
ENARFA RU
INTERNATIONAL PATIENTS

MİYOM ALMA AMELİYATI (MYOMEKTOMİ) NEDİR, NASIL YAPILIR?

Myomektomi Nedir?

Miyomektomi, leiomyomlar olarak da adlandırılan uterus fibroidlerini çıkarmak için gerçekleştirilen bir ameliyattır. Uterus fibroidleri rahimde yaygın görülen kanserli olmayan büyümelerdir. Rahim miyomları genellikle doğurganlık yıllarında gelişir, ancak her yaşta ortaya çıkabilirler.

Cerrahın miyomektomi sırasındaki amacı, belirtilere neden olan miyomları çıkarmak ve rahmi yeniden düzenlemektir. Tüm rahmin alındığı histerektomiden farklı olarak, miyomektomi sadece miyomları alır ve rahminizin geri kalan bölgelerine dokunmaz.

Miyomektomi geçiren kadınlar, ağır adet kanamasının ve pelvik basıncın azalması dahil olmak üzere fibroid semptomlarında iyileşme bildirmektedir.

Myomektomi Neden Yapılır?

Doktorunuz, rahatsız edici veya normal aktivitelerinizi engelleyen semptomlara neden olan miyomların alınması için miyomektomi önerebilir. Ameliyata ihtiyacınız varsa, rahim fibroidleri için histerektomi yerine miyomektomiyi seçmenizi gerektirebilecek nedenler şunlardır:

 • Çocuk doğurmayı planlıyor olmak
 • Rahim miyomlarının doğurganlığınızı engellemesi
 • Rahimi aldırmak istememek

Myomektominin Riskleri Nelerdir?

Miyomektominin ameliyat sonrası komplikasyon oranı düşüktür. Miyomektominin olası riskleri şunları içerir:

 • Aşırı kan kaybı. Uterus leiomyomu olan birçok kadın, ağır adet kanaması nedeniyle zaten düşük kan sayılarına (anemi) sahiptir, bu sebeple kanama açısından yüksek riski altındadırlar. Doktorunuz ameliyattan önce kan sayımınızı artırmanın yollarını önerebilir. Miyomektomi sırasında cerrahlar aşırı kanamayı önlemek için ekstra önlemler alır. Bunlar, turnikeler ve kelepçeler kullanarak uterus arterlerinden akışın engellenmesini ve kan damarlarının sıkışmasına neden olmak için miyomların etrafına ilaç enjekte edilmesini içerebilir. Genel olarak, çalışmalar benzer büyüklükteki uteruslar için histerektomi ile miyomektomiden daha az kan kaybı olduğunu göstermektedir.
 • Yara dokusu. Fibroidleri çıkarmak için uterusa yapılan kesiler, ameliyattan sonra gelişebilecek yara dokusu bantlarına yol açabilir. Laparoskopik miyomektomi, abdominal miyomektomiye (laparotomi) göre daha az yara dokusuna neden olabilir.
 • Hamilelik veya doğum komplikasyonları. Miyomektomi sonrasında hamile kaldığınızda, doğum sırasında belirli riskler artabilir. Cerrahınız rahim duvarınızda derin bir kesi yapmak zorunda kaldıysa, sonraki hamileliğinizi yöneten doktor, hamileliğin çok nadir bir komplikasyonu olan doğum sırasında rahmin yırtılmasını önlemek için sezaryen doğum önerebilir. 
 • Histerektomi gereği. Nadiren, kanama kontrol edilemiyorsa veya miyomlara ek olarak başka anormallikler bulunursa, cerrah rahmi çıkarmalıdır.
 • Nadiren kanserli bir tümörün etrafa yayılma riski. Nadiren kanserli bir tümör miyomla karıştırılabilir. Özellikle küçük bir kesiden küçük parçalara ayrılmış bir tümörün çıkarılması (morselasyon) kanserin yayılmasına neden olabilir. Bunun olma riski menopozdan sonraki dönemde ve kadın yaşlandıkça artar.

Olası cerrahi komplikasyonları önleme stratejileri

Miyomektomi ameliyatı risklerini en aza indirmek için doktorunuz şunları önerebilir:

 • Demir takviyeleri ve vitaminler. Ağır adet dönemi kanamalarından kaynaklanan demir eksikliği aneminiz varsa, doktorunuz ameliyattan önce kan sayımınızı artırmak için demir takviyeleri ve vitaminler önerebilir.
 • Hormonal tedaviAnemiyi düzeltmek için başka bir strateji, ameliyattan önce hormonal tedavidir. Doktorunuz adet akışınızı durdurmak veya azaltmak için bir gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) agonisti, doğum kontrol hapları veya başka hormonal ilaçlar reçete edebilir. Tedavi olarak verildiğinde, bir GnRH agonisti östrojen ve progesteron üretimini bloke eder, menstrüasyonu durdurur ve hemoglobin, demir depolarını yeniden inşa etmenizi sağlar.
 • Fibroidleri küçültmek için terapi. GnRH agonist tedavisi gibi bazı hormonal tedaviler, fibroidlerinizi ve rahminizi, cerrahınızın minimal invaziv bir cerrahi yaklaşım kullanmasına izin verecek kadar küçültebilir. Bazı araştırmalar, aralıklı GnRH agonist tedavisinin zamanla miyomları küçültebileceğini ve kanamayı ameliyat gerektirmeyecek kadar azaltabileceğini düşündürmektedir.

Çoğu kadında GnRH agonist tedavisi, sıcak basması, gece terlemesi ve vajinal kuruluk gibi menopoz semptomlarına neden olur. Ancak bu rahatsızlıklar ilacı almayı bıraktıktan sonra sona erer. Tedavi genellikle ameliyattan birkaç ay önce gerçekleşir.

Kanıtlar, tüm kadınların miyomektomiden önce GnRH agonist tedavisi almaması gerektiğini göstermektedir. GnRH agonist tedavisi miyomları o kadar yumuşatabilir ve küçültebilir ki tespit edilmeleri daha zor hale gelir. İlacın maliyeti ve yan etki riski, faydalarına karşı tartılmalıdır.

Ulipristal (ella) gibi başka bir ilaç ailesi de miyomları küçültebilir ve kanamayı azaltabilir. 

Myomektomi Öncesi Hazırlık

Ameliyattan önceki saatlerde herhangi bir şey yemeyi veya içmeyi bırakmanız gerekir. Doktorunuz gerekli yönlendirmeleri sağlayacaktır.

İlaç kullanıyorsanız, ameliyattan önceki günlerde olağan ilaç rutininizi değiştirmeniz gerekip gerekmediğini doktorunuza sorun. Doktorunuza, aldığınız reçetesiz ilaçlar, vitaminler veya diğer diyet takviyeleri hakkında bilgi verin.

Gerçekleştirilecek ameliyat türüne bağlı olarak, aşağıdaki anestezi türlerinden birini alabilirsiniz:

 • Genel anestezi. Genel anestezi ile tamamen uyursunuz ve boğazınıza bir tüp yerleştirilir. Laparoskopik myomektomi ve genellikle abdominal myomektomi için genel anestezi kullanılır; bazen histeroskopik miyomektomi için de kullanılır.

Bazen spinal veya lokal anestezi gibi diğer anestezi türleri de kullanılabilir. Kullanılacak anestezi türünü doktorunuza sorun.

Son olarak, ağrı kesici ilaçlar ve bu ilaçların nasıl verileceği hakkında doktorunuzla konuşun.

Diğer hazırlıklar

Hastanede kalmanız gereken süre, yapılan işlemin türüne bağlıdır. Abdominal miyomektomi (laparotomi) genellikle bir ila iki gün hastanede kalmayı gerektirir. Çoğu durumda, laparoskopik miyomektomi ayaktan veya sadece bir gece kalarak yapılır. Histeroskopik miyomektomi genellikle gece hastanede kalmaya ihtiyaç duyulmadan yapılır.

Myomektomi Nasıl Yapılır?

Myomlarınızın boyutuna, sayısına ve konumuna bağlı olarak, cerrahınız miyomektomiye yönelik üç cerrahi yaklaşımdan birini seçebilir.

Abdominal miyomektomi

Abdominal miyomektomide (laparotomi), cerrahınız rahminize erişmek ve miyomları çıkarmak için açık bir abdominal kesi yapar. Cerrahınız mümkünse bikini hattı olarak adlandırılan bölgede yatay bir kesi yapmayı tercih edecektir. Daha büyük rahimler için dikey kesilere ihtiyaç vardır.

Laparoskopik miyomektomi

Minimal invaziv bir cerrahi olan laparoskopik miyomektomide, cerrahınız birkaç küçük abdominal insizyon yoluyla miyomlara erişir ve onları çıkarır.

Laparatomi olan kadınlarla karşılaştırıldığında, laparoskopi yapılan kadınlarda kan kaybı, hastanede kalış ve iyileşme süresi, ameliyat sonrası komplikasyon ve adezyon oluşum oranları daha düşüktür. Cerrahınız göbek deliğinizin içinde veya yakınında küçük bir kesi yapar. Ardından, karnınıza bir laparoskop (kamera ile donatılmış dar bir tüp) sokar. Cerrahınız ameliyatı karın duvarınızdaki diğer küçük kesilerden yerleştirdiği aletlerle gerçekleştirir.

Bazen miyom parçalara ayrılır (morselasyon) ve karın duvarındaki küçük bir kesiden çıkarılır. Diğer zamanlarda miyom, parçalara ayrılmadan çıkarılabilmesi için karnınızdaki daha büyük bir kesiden çıkarılır. Nadiren, miyom vajinanızdaki bir kesiden çıkarılabilir (kolpotomi).

Histeroskopik myomektomi

Rahminize önemli ölçüde çıkıntı yapan daha küçük miyomları (submukozal miyomlar) tedavi etmek için cerrahınız histeroskopik miyomektomi önerebilir. Cerrahınız vajina ve serviks yoluyla rahminize yerleştirilen aletleri kullanarak miyomlara erişir ve bunları çıkarır.

Histeroskopik miyomektomi genellikle aşağıdaki süreci takip eder:

 • Cerrahınız vajinanızdan ve serviksinizden rahminize küçük, ışıklı bir alet sokar. 
 • Rahim boşluğunuzu genişletmek ve rahim duvarlarının incelenmesini sağlamak için rahminize berrak bir sıvı, genellikle steril bir tuz solüsyonu dökülür.
 • Cerrahınız elektrik veya bir bıçak kullanarak miyomdan parçaları koparır ve miyom tamamen alınana kadar parçaları rahimden alır. Bazen büyük miyomlar bir ameliyatta tamamen alınamaz ve ikinci bir ameliyat gerekir.

Myomektomi Sonrası

Hastaneden taburcu olurken doktorunuz ağızdan alabileceğiniz bir ağrı kesici ilaç yazar, kendinize nasıl bakmanız gerektiği, diyet ve diğer faaliyetlerinizdeki kısıtlamaları hakkında size bilgiler verir. Geçirdiğiniz prosedürün türüne bağlı olarak, birkaç günden altı haftaya kadar bir miktar vajinal lekelenme veya hafif kanama bekleyebilirsiniz.

Myomektomi Sonuçları

Miyomektomiden elde edilen sonuçlar şunları içerebilir:

 • Semptomlarda rahatlama. Miyomektomi ameliyatından sonra çoğu kadın, aşırı adet kanaması ve pelvik ağrı, basınç gibi rahatsız edici belirti ve semptomlardan kurtulur.
 • Doğurganlık problemlerinde iyileşme. Laparoskopik miyomektomi geçiren kadınlar, ameliyattan sonraki yaklaşık bir yıl içinde iyi gebelik sonuçları elde ederler. Bir miyomektomiden sonra, rahim zamanınızın iyileşmesine izin vermek için gebe kalmaya başlamadan önce önerilen bekleme süresi üç ila altı aydır.

Doktorunuzun ameliyat sırasında tespit edemediği miyomlar veya tamamen alınmayan miyomlar sonunda büyüyebilir ve semptomlara neden olabilir. Tedavi gerektirebilen veya gerektirmeyen yeni miyomlar da gelişebilir. Sadece bir miyomu olan kadınların, birden fazla miyomu olan kadınlara göre yeni miyom geliştirme riski daha düşüktür. Ameliyattan sonra hamile kalan kadınların, hamile kalmayan kadınlara göre yeni miyom geliştirme riski daha düşüktür.

Miyom Alma Ameliyatı (Myomektomi) Nedir, Nasıl Yapılır? Hakkında Bizimle İletişime Geçin

Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Email Adresiniz
Şehir
Mesajınız
6698 sayılı KVKK hakkında bilgilendirmeyi okudum; hizmet sunumu ve anlatımı için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.

İlginizi Çekebilir

Doktora Soru Sormak İçin Tıklayınız Hemen Randevu Almak İçin Tıklayınız