TR
ENARFA RU
INTERNATIONAL PATIENTS

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ, TEŞHİSİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Meme Kanseri Nedir?

Meme, çok yağlı dokulardan çok sert ve yoğun dokuya kadar değişen farklı tipte dokulardan oluşur. Bu dokuların içinde bir lob ağı bulunur. Her lob, süt bezleri içeren lobül adı verilen küçük, tüp benzeri yapılardan oluşur. Küçük kanallar bezleri, lobülleri ve lobları birbirine bağlar ve loblardan meme ucuna süt taşır. Meme başı, meme ucunu çevreleyen daha koyu bir alan olan areolanın ortasında bulunur. Kan ve lenf damarları da meme boyunca uzanır ve kan memedeki hücreleri besler. Lenf sistemi vücut atık ürünlerini tahliye eder. Lenf damarları, enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan fasulye şeklindeki küçük organlar olan lenf düğümlerine bağlanır. Lenf düğümleri grupları boyun, kasık ve karın gibi vücudun farklı bölgelerinde bulunur. Memenin bölgesel lenf düğümleri, kol altındaki lenf düğümleri gibi memeye yakın olanlardır.

Meme kanseri, memedeki bazı hücrelerin kötü huylu hale gelerek bir tümör oluşturmasıdır. Meme yağ, lobüllere bölünmüş glandüler dokular, süt kanalları ve bağ dokusu içeren bir organdır. Genellikle neredeyse her kadında bir meme diğerinden daha küçüktür. Farklı dönemlerde memenizde değişiklikler gerçekleştiğini hissedebilirsiniz. Örneğin adet dönemlerinden önce memede şişlik hissi yaygın olarak görülür. Adet döneminin bitmesiyle yağ glandüler dokuların yerine geçerek memenin daha az yoğun olmasını sağlar. Genç kadınların memelerinde glandüler dokuların miktarı yağ miktarına göre daha fazladır. Meme yapısı hamilelik döneminde de değişebilir. Bu dönemde meme daha büyük ve daha hassas olabilir.

Memedeki kanser sebebiyle oluşan tümörler genellikle süt üreten lobüllerde veya meme ucuna giden süt kanallarında görülür. Kanser ölümlerinde akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer alan meme kanseri, kadınlar arasında ise en yaygın gözlenen kanser türüdür. Erkeklerde meme kanseri nadirdir, tüm meme kanserlerinin %1 ini oluşturur, erken bulunursa ve hemen tedavi edilirse kontrol altına alınabilir.

Meme kanseri her geçen gün tıptaki gelişmeler sayesinde daha erken tespit edilebilmekte ve hızlı tedavi ile meme kanserli kadınlarda tedaviler başarılı sonuçlar vermektedir. Her 8 kadından birinin meme kanseri geliştireceği gibi söylemler doğruyu yansıtmamaktadır. Bu söylem 95 yaşına kadar olan bireyleri kapsayan ortalama bir sonuçtur. 40 yaşındaki bir bireyin önümüzdeki 10 yıl içinde meme kanseri geliştirme riski 70 de 1 olarak raporlanmıştır. Yaş arttıkça meme kanseri riski de artar.

Meme Kanserinde Lenf Düğümleri

Memeye yakın bölgede bir lenf bezleri ağı (lenf düğümleri olarak da adlandırılır) vardır. Bu ağ vücut boyunca çalışan lenfatik sistemin bir parçasıdırlar. Lenf düğümleri ve lenf damarları, lenfatik sistemden akan lenf adı verilen sarı bir sıvı içerir. Bu sıvı atık ürünleri toplar ve atıkların uzaklaştırılması için damarlara gönderir.

Meme dokusundan kopan kanserli hücreler, lenf sıvısı tarafından yakındaki lenf düğümlerine taşınabilir. Meme kanseri varlığında lenf bezlerinizin hiçbirinde kanser hücresi yoksa, meme kanserinin başka bölgelere yayılma olasılığı daha düşüktür.

Koltuk altındaki (aksilla) lenf bezlerine aksiller lenf bezleri denir. Ayrıca göğüs kemiğine yakın, göğsün ortasından yukarı doğru uzanan bir lenf düğümleri zinciri vardır. Buna iç meme zinciri denir.

Meme Kanseri Neden Olur?

Meme kanseri hücrelerinizin genetik materyali olan DNA daki değişikliklerin sonucunda oluşur. Bu değişikliklerin neden gerçekleştiği çoğu vakada bilinmemektedir. Bu genetik değişiklikler bazen ebeveynlerinizden size aktarılmış olabilir. Ailenizden kalıtılan genler nedeniyle oluşan meme kanserine kalıtılmış meme kanseri denir. Özellikle BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki genetik değişiklikler meme kanseri ile birlikte over kanseri ve diğer kanserler açısından da riski arttırır. Bu genler hücrelerinin kontrolsüz büyümesini ve kansere dönüşmesini engellemekle görevli hücrelerdir. Bu genlerde meydana gelen mutasyonlar kontrolsüz büyüyen hücrelerin önünü açar.

Bu genetik değişiklikler sebebiyle memedeki bazı hücreler farklılaşmaya ve kontrolsüz bir şekilde büyümeye başlayarak tümör adı verilen bir kitle oluşturur ve meme kanseri ortaya çıkar. Bu hücreler sağlıklı hücrelere göre daha hızlı bölünür ve büyümeye devam ederek bir kitle oluşturur. Tümör kanserli veya iyi huylu (kanserli olmayan) olabilir. Kanserli tümörler memenizden lenf düğümlerinize veya vücudunuzun diğer bölgelerine yayılabilir (metastaz yapabilir).

Araştırmacılar, meme kanseri riskinizi artırabilecek hormonal, yaşam tarzı ve çevresel faktörleri belirlemiştir. Ancak risk faktörü olmayan bazı kişilerin neden kanser geliştirdiği, ancak risk faktörü olan diğer kişilerin neden kanser geliştirmediği konusu hala açık değildir. Meme kanserinin genetik yapınız ve çevrenizin karmaşık bir etkileşiminden kaynaklanması muhtemeldir.

Meme Kanseri Riskini Arttıran Faktörler

Meme kanseri risk faktörleri, meme kanserine yakalanma olasılığınızı artıran etkenlerdir. Ancak bir veya birden fazla meme kanseri risk faktörüne sahip olmak, mutlaka meme kanseri geliştireceğiniz anlamına gelmez. Meme kanseri geliştiren birçok kadının, sadece kadın olmaktan başka bilinen bir risk faktörü yoktur.

Meme kanseri riskinizi değerlendirirken, meme kanserine yakalanan kadınların büyük çoğunluğunun belirgin bir risk faktörü olmadığını ve ailede meme kanseri öyküsü olmadığını unutmamak önemlidir. Çoklu risk faktörleri meme kanseri gelişimini etkiler. Bu, tüm kadınların göğüslerindeki değişikliklerden haberdar olması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca mamogramların yanı sıra bir doktor tarafından düzenli meme muayenesi yaptırma konusunda doktorlarıyla konuşmaları gerekir. Bir mamogram, hissedilemeyecek kadar küçük bir tümörü sıklıkla tespit edebilen memenin bir röntgenidir.

Artmış meme kanseri riskiyle ilişkili faktörler şunları içerir:

 • Kadın olmak. Kadınların meme kanserine yakalanma olasılığı erkeklerden çok daha fazladır.
 • İleri yaş. Bir kadın yaşlandıkça meme kanserine yakalanma riski artar ve çoğu kanser 50 yaşından büyük kadınlarda gelişir.
 • Memede diğer bozuklukların varlığı. Lobüler karsinom in situ (LCIS) veya memede atipik hiperplazi gibi bozukluklar meme kanseri riskini arttırır.
 • Geçmişte meme kanseri geçirmiş olmak. Bir memede kanser varsa, diğer memede de kanserin görülme riski artar.
 • Ailede meme kanseri öyküsü. Ailenizde 45 yaşından daha genç bir meme kanseri hastası olduysa, 50 yaşından küçük ve meme kanseri ile birlikte diğer kanserlere de yatkın bir akrabanız varsa, ailenizde bir erkek birey meme kanseri tanısı aldıysa kalıtsal meme kanseri riskiniz artabilir. Annenize, kız kardeşinize veya kızınıza özellikle genç yaşta meme kanseri teşhisi konduysa, meme kanseri riskiniz artar. Bununla birlikte, meme kanseri teşhisi konan kişilerin çoğunda aile öyküsü bulunmamaktadır.
 • Kanser riskini artıran kalıtsal genler. Meme kanseri riskini artıran bazı gen mutasyonları ebeveynlerden çocuklara geçebilir. En iyi bilinen gen mutasyonları BRCA1 ve BRCA2 olarak adlandırılır. Bu genler, meme kanseri ve diğer kanserler riskinizi büyük ölçüde artırabilir, ancak yüzde yüz kanser oluşumuna sebep olmaz.
 • Radyasyona maruz kalma. Çocukluk veya genç yetişkinlik döneminizde göğsünüze radyasyon tedavisi aldıysanız, meme kanseri geliştirme riskiniz artar.
 • Obezite. Obez kişilerde meme kanseri riski yüksektir.
 • Erken yaşta başlayan adet dönemleri. 12 yaşından önce adet döneminizin başlaması meme kanseri riskini arttırmaktadır.
 • İleri yaşta başlayan menopoz. Menopoz dönemi ileri yaşta başlarsa, meme kanseri geliştirme olasılığınız daha yüksektir.
 • İleri yaşta yapılan ilk doğum. 30 yaşından sonra ilk çocuklarını dünyaya getiren kadınlarda meme kanseri riski artabilir.
 • Hiç hamile kalmamış olmak. Hiç hamile kalmamış kadınların meme kanseri riski, bir veya daha fazla hamileliği olan kadınlara göre daha yüksektir.
 • Menopoz sonrası alınan hormon tedavisi. Menopoz belirtilerini ve semptomlarını tedavi etmek için östrojen ve progesteronu birleştiren hormon tedavisi ilaçları alan kadınlar, meme kanseri riskinde artışa sahiptir. Kadınlar bu ilaçları almayı bıraktıklarında meme kanseri riski azalır.
 • Alkol tüketimi. Alkol tüketimi meme kanseri riskini artırır.

Kalıtsal meme kanseri

Doktorlar, meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 5 ila 10'unun bireyin ailesinden geçen gen mutasyonlarıyla bağlantılı olduğunu tahmin etmektedir.

Meme kanseri oluşumu olasılığını artırabilen bir dizi kalıtsal mutasyona uğramış gen tanımlanmıştır. Bu genlerden en iyi bilinenleri meme kanseri geni 1 (BRCA1) ve meme kanseri geni 2 (BRCA2) olup, her ikisi de hem meme hem de yumurtalık kanseri riskini önemli ölçüde artırır.

Ailenizde meme kanseri veya diğer kanser öyküsü olan bireyler varsa, doktorunuz BRCA'daki veya ailenizden geçen diğer genlerdeki belirli mutasyonları tanımlamaya yardımcı olmak için size bir kan testi önerebilir.

Meme Kanseri Belirtileri

Meme kanserinin belirti ve semptomları şunları içerebilir:

 • Memede ele gelen kitle, yumru veya kalınlaşma
 • Memenin büyüklüğünde, şeklinde veya görünümünde değişiklik
 • Meme ucunda yeni oluşan şekil bozuklukları
 • Meme ucunu çevreleyen (areola) veya meme derisini çevreleyen pigmentli cilt bölgesinde soyulma, ölçeklenme, kabuklanma veya pullanma
 • Meme cildinde kızarıklık, çukurlaşma veya gamzeleşme
 • Meme ucundan akıntı gelmesi
 • Meme dokusunda ağrı hissi
 • Halsizlik
 • Yorgunluk
 • Kilo Kaybı

Meme Kanseri Tarama Testleri

Kanser taramaları, herhangi bir semptom veya belirtiniz oluşmadan önce kanser varlığının vucutta araştırılması için kullanılır. Belirli kanser türleri için tarama testler geliştirilmeye devam ediliyor. Kanser taramasının genel hedefleri şunlardır:

 • Hastalığı geliştiren insan sayısını azalması
 • Hastalıktan ölen insan sayısının azalması
 • Genetik mutasyonlar veya hastalıklar nedeniyle daha sık taramaya ihtiyaç duyabilecek belirli bir kanser türü geliştirme riski daha yüksek olan kişilerin belirlenmesi

Meme Kanseri Tarama Metodları

Mamografi

Mamografi, hastalıktan ölümleri azalttığı gösterildiğinden, doktorların sağlıklı kadınlarda meme kanseri taraması için kullandığı en iyi araçtır. 

Dijital mamografi, özellikle yoğun memeleri olan kadınlarda meme kanserlerini daha iyi ortaya çıkarabilir. Daha yeni bir mamogram türü, tomosentez veya 3D mamografi olarak adlandırılır. Küçük kanserleri bulma yeteneğini geliştirebilir ve yanlış pozitifler nedeniyle testleri tekrarlama ihtiyacını azaltabilir. Bununla birlikte, memede, aksi takdirde fark edilmeyecek ve herhangi bir olumsuz sonuca yol açmayacak problemler teşhis etme riski de vardır. Buna "aşırı teşhis" denir ve zarar verme potansiyeli olan aşırı tedaviye yol açabilir. 

Diğer meme kanseri tarama yöntemleri

Göğüsleri incelemek için ultrason ve/veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taraması gibi diğer yöntemler, ortalama risk altındaki birçok kadında meme kanseri taraması için düzenli olarak kullanılmaz. Ancak bu testler meme kanseri riski çok yüksek olan kadınlarda, meme dokusu yoğun olanlarda veya meme muayenesi sırasında bir kitle saptandığında yardımcı olabilir. Ultrason taramasının kullanımı tartışmalıdır çünkü yanlış pozitiflik oranı yüksektir. Bu, testin sıklıkla potansiyel kanserleri yanlış tanımladığı anlamına gelir. Rutin taramada MR kullanımı da tartışmalıdır.

BRCA gen mutasyonları olan, ailesinde çok güçlü meme kanseri öyküsü olan veya daha önce göğsüne radyasyon tedavisi görmüş olan kadınlar her yıl mamografi ve MR yaptırmalıdır.

Biyopside kanser öncesi değişiklikler saptanan kadınlar gibi orta derecede meme kanseri riski taşıyan kadınlar, MR taramasının yararlı olup olmayacağı konusunu doktorlarıyla konuşabilirler.

MR, özellikle meme dokusu çok yoğun olan kadınlarda memede küçük bir kitle bulmada mamografi ve ultrasondan daha iyi olabilir. Bununla birlikte, bir MR, daha yüksek oranda yanlış pozitif test sonuçlarına sahiptir; bu, daha fazla biyopsi, ameliyat ve aşırı teşhise yol açabilecek diğer testler anlamına gelebilir. Ek olarak, bir MR, bir mamogramda bulunabilen kalsifikasyon adı verilen küçük kalsiyum lekeleri göstermez. Kalsifikasyonlar, invaziv olmayan meme kanserinin (DCIS) bir işareti olabilir. Bununla birlikte, DCIS'yi tespit etmek için MRI hala kullanılabilir.

Fizik muayene veya mamografide şüpheli meme bulgusu olan kadınlarda ultrason veya MR da kullanılabilir. Fizik muayene sırasında bir yumru veya kitle bulunursa, ultrason veya mamografi ile daha ileri testler gerekebilir.

Kadınlar, kendileri için önerilen tarama yöntemi ve ne sıklıkta tarama yapılması gerektiği konusunda doktorlarıyla konuşmaya teşvik edilir.

Tarama önerileri

Farklı kuruluşlar, mamografinin kanıtlarına, risklerine ve yararlarına bakmış ve farklı tarama önerileri geliştirmiştir. Meme kanseri taramasına ilişkin kararlar giderek daha bireysel hale geliyor. Her kadının ne sıklıkta tarama yaptırmaları gerektiği ve hangi testlerin en uygun olduğu konusunda doktorlarıyla konuşmaları önemlidir.

Amerikan Radyoloji Koleji ve Meme Görüntüleme Derneği de dahil olmak üzere diğer gruplar da taramayla ilgili önerilerde bulunur. Her ikisi de 40 yaşından itibaren yıllık mamografi yapılmasını önermektedir. 

Meme Kanserinin Tanısı

Olası bir meme kanserini değerlendirmek için gereken testler dizisi genellikle doktor memede bir yumru veya nodül keşfettiğinde, bir tarama mamogramında bir kitle veya anormal kalsifikasyonlar keşfedildiğinde başlar. Daha az yaygın olarak, bir kadın kırmızı veya şişmiş bir meme veya kol altında bir kitle veya nodül fark edebilir.

Aşağıdaki testler meme kanseri tanısı ve takip için kullanılabilir.

Meme Kanseri Tanısında Görüntüleme Testleri

Görüntüleme testleri vücudun içinin görüntülerini oluşturur. Tarama sırasında memede bulunan şüpheli bir alan hakkında daha fazla bilgi edinmek için memede aşağıdaki görüntüleme testleri yapılabilir. 

 • Tanısal mamografi. Tanı amaçlı mamografi, memenin daha fazla görüntüsünün oluşturulması dışında tarama mamografisine benzer. Genellikle bir kadın yeni bir yumru veya meme başı akıntısı gibi belirtiler yaşadığında kullanılır. Bir tarama mamogramında şüpheli bir şey bulunursa, tanısal mamografi de kullanılabilir.
 • Ultrason. Ultrason, meme dokusunun bir görüntüsünü oluşturmak için ses dalgalarını kullanır. Ultrason, kanser olabilen katı bir kitle ile genellikle kanser olmayan sıvı dolu bir kist arasında ayrım yapabilir.
 • MR. Bir MRI, vücudun ayrıntılı görüntülerini üretmek için x-ışınlarını değil manyetik alanları kullanır. Olası kanserin net bir resmini oluşturmaya yardımcı olmak için taramadan önce kontrast madde adı verilen özel bir boya verilir. Bu boya hastanın damarına enjekte edilir. Bir kadına kanser teşhisi konduktan sonra, hastalığın meme boyunca ne kadar büyüdüğünü bulmak veya diğer memede kanser olup olmadığını kontrol etmek için bir meme MR kullanılabilir. Meme MR, meme kanseri geliştirme riski çok yüksek olan bazı kadınlar ve meme kanseri öyküsü olan bazı kadınlar için mamografi ile birlikte bir diğer tarama seçeneğidir. MR ayrıca lokal olarak ilerlemiş meme kanseri teşhisi konulursa veya önce kemoterapi, endokrin tedavisi veriliyorsa, ardından cerrahi planlama için tekrarlanan bir MR uygulanıyorsa kullanılabilir. Son olarak, MR, meme kanseri tanı ve tedavisi sonrası bir takip yöntemi olarak da kullanılabilir.

Meme Kanseri Tanısında Biyopsi

Meme biyopsisi, mikroskop altında incelenmek üzere az miktarda meme dokusunun çıkarılmasıdır. Diğer tanı testleri de kanserin var olduğunu gösterebilir, ancak yalnızca biyopsi kesin tanı koyabilir. Biyopsi sonrası bir patolog alınan meme dokusu örneğini analiz eder. Patolog, laboratuvar testlerini yorumlamada ve hastalıkları teşhis etmek için hücreleri, dokuları ve organları değerlendirmede uzmanlaşmış bir doktordur. Doku örneğini toplamak için kullanılan tekniğe ve/veya iğne boyutuna göre farklı biyopsi türleri vardır.

 • İnce iğne aspirasyon biyopsisi. Bu biyopsi türü, küçük bir hücre örneğini çıkarmak için ince bir iğne kullanır.
 • Çekirdek iğne biyopsisi. Bu biyopsi türü, daha büyük bir doku örneğini çıkarmak için daha geniş bir iğne kullanır. Bu genellikle fizik muayene veya görüntüleme testindeki bir anormalliğin invaziv kanser olup olmadığını ve öyleyse hormon reseptör durumu (ER, PR) ve HER2 durumu gibi kanser biyobelirteçlerinin neler olduğunu bulmak için tercih edilen biyopsi tekniğidir. Bazen tümör belirteçleri olarak da adlandırılan biyobelirteçler, bir kişinin kanında, idrarında veya diğer vücut sıvılarında bulunan ve ayrıca tümörün içinde veya üzerinde bulunabilen maddelerdir. Kansere yanıt olarak tümör veya vücut tarafından üretilirler. Bu bilgi bir tedavi planı geliştirmeye yardımcı olacaktır. Ağrıyı bloke eden bir ilaç olan lokal anestezi, işlem sırasında hastanın rahatsızlığını azaltmak için kullanılır.
 • Cerrahi biyopsi. Bu tip biyopsi, en büyük miktarda dokuyu çıkarır. Çoğu zaman, çıkarılan doku miktarını sınırlamak için meme kanserini teşhis etmek için cerrahi olmayan çekirdek iğne biyopsileri önerilir. Meme biyopsisi yapılması önerilen birçok kişiye biyopsi sonucunda kanser teşhisi konulmadığından, teşhis için iğne biyopsisi kullanılması gereksiz yere ameliyat olan kişi sayısını azaltmaktadır.
 • Görüntü kılavuzluğunda biyopsi. Bu işlem sırasında mamografi, ultrason veya MR gibi bir görüntüleme tekniği yardımıyla kitle veya kireçlenmelerin bulunduğu yere bir iğne yönlendirilir. Stereotaktik biyopsi, iğneyi yönlendirmeye yardımcı olmak için mamografi kullanılarak yapılan bir tür görüntü kılavuzluğunda biyopsidir. Doktorunuz durumunuza en uygun biyopsi türünü size bildirecektir. Dokunun kanserli olması ve daha fazla ameliyat gerekmesi durumunda biyopsi örneğinin alındığı yeri işaretlemek için biyopsi sırasında genellikle memeye küçük bir metal klips konur. Bu klip genellikle titanyumdur, bu nedenle gelecekteki görüntüleme testlerinde sorun yaratmaz.
 • Sentinel lenf nodu biyopsisi. Kanser lenfatik sistem yoluyla yayıldığında, kanserin ilk ulaştığı lenf düğümü veya lenf düğümleri grubuna “sentinel lenf nodu” denir. Meme kanserinde bunlar genellikle koltuk altı lenf düğümleri adı verilen koltuk altı lenf düğümleridir. Sentinel lenf nodu biyopsi prosedürü, memeye yakın lenf düğümlerinde kanser olup olmadığını öğrenmenin bir yoludur. 

Meme Kanseri Tanısında Biyopsi Örneğinin Analizi

Biyopsi sırasında alınan numunelerin analiz edilmesi, doktorunuzun tedavi seçeneklerinizi belirlemeye yardımcı olacak kanserin belirli özellikleri hakkında bilgi edinmesine yardımcı olabilir.

 • Tümör özellikleri. Tümörün mikroskop altında incelenmesi, invaziv veya non-invaziv (in situ) olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Tümörün sınırları veya kenarları da incelenir ve tümörden çıkarılan dokunun kenarına kadar olan mesafe ölçülür, buna sınır genişliği denir.
 • ER ve PR. ER ve PR testi, hem hastanın nüks riskini (kanserin nüksetme riski) hem de nüks riskini düşürme olasılığı en yüksek olan tedavi türünü belirlemeye yardımcı olur. Genel olarak, endokrin tedavisi olarak da adlandırılan hormonal tedavi, ER-pozitif ve/veya PR-pozitif kanserlerin tekrarlama şansını azaltır. Kılavuzlar, yeni invaziv meme kanseri veya meme kanseri nüksü teşhisi konan herkes için ER ve PR durumunun meme tümörü ve/veya yayılma alanları üzerinde test edilmesini önermektedir. DCIS'li olanlar için, hormon tedavisinin gelecekteki meme kanseri riskini azaltıp azaltamayacağını öğrenmek için ER durumu için test yapılması önerilir.
 • HER2. Kanserin HER2 durumu, trastuzumab ve pertuzumab gibi HER2 reseptörünü hedefleyen ilaçların kanserin tedavisine yardımcı olup olmayacağını belirlemeye yardımcı olur. Bu test sadece invaziv kanserlerde yapılır. Kılavuzlar, ilk invaziv meme kanseri teşhisi konduğunuzda HER2 testinin yapılmasını önerir. Ayrıca kanser vücudunuzun başka bir bölgesine yayılmışsa veya tedaviden sonra tekrarlıyorsa, yeni tümör veya kanserin yayıldığı bölgelerde tekrar test yapılmalıdır. HER2 testleri genellikle açıkça pozitif veya negatiftir, yani kanserinizde yüksek veya düşük HER2 seviyesi vardır. Test sonuçlarınız açıkça pozitif veya negatif değilse, farklı bir tümör numunesinde veya farklı bir testle ek testler yapılması gerekebilir. Bazen, tekrarlanan testlerde bile sonuçlar kesin olmayabilir, bu nedenle doktorunuzla en iyi tedavi seçeneğini tartışmanız gerekir. Kanser HER2 pozitifse, HER2 hedefli tedavi sizin için önerilen bir tedavi seçeneği olabilir. Kanser HER2 negatifse, HER2 hedefli tedavi sizin için bir tedavi seçeneği değildir ve doktorunuz meme kanserini tedavi etmek için size başka seçenekler sunacaktır.
 • Evreleme. Tümör evrelemesi de biyopsi ile belirlenir. Tümörün evresi, kanser hücrelerinin sağlıklı hücrelerden ne kadar farklı göründüğünü ve daha yavaş mı yoksa daha hızlı mı büyüdüğünü gösterir. Kanser sağlıklı dokuya benziyorsa ve farklı hücre gruplamalarına sahipse "iyi diferansiye" veya "düşük dereceli tümör" olarak adlandırılır. Kanserli doku sağlıklı dokudan çok farklı görünüyorsa, buna "kötü diferansiye" veya "yüksek dereceli tümör" denir. 3 derece vardır: 1. derece (iyi farklılaşmış), 2. derece (orta derecede farklılaşmış) ve 3. derece (zayıf farklılaşmış).

Meme Kanseri Tanısında Kan Testleri

Doktorunuzun ayrıca birkaç kan testi yapması gerekebilir. Bu testler ameliyattan önce veya sonra yapılabilir.

 • Tam kan sayımı. Bir kişinin kan örneğindeki kırmızı kan hücreleri ve beyaz kan hücreleri gibi farklı hücre türlerinin sayısını ölçmek için tam kan sayımı (CBC) kullanılır. Kemik iliğinizin iyi çalıştığından emin olmak için yapılır.
 • Biyokimya. Bu test, karaciğerinizin ve böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığını değerlendirir.
 • Hepatit testleri. Bu testler önceden hepatit B ve/veya hepatit C'ye maruz kalındığına dair kanıtları kontrol etmek için kullanılmaktadır. Aktif bir hepatit B enfeksiyonuna dair kanıtınız varsa, kemoterapi almadan önce virüsü baskılamak için özel bir ilaç almanız gerekebilir. Bu ilaç olmadan kemoterapi, virüsün büyümesine ve karaciğere zarar vermesine neden olabilir. 

Tanı testleri tamamlandıktan sonra doktorunuz tüm sonuçları sizinle birlikte gözden geçirecektir. Tanı kanser ise, bu sonuçlar doktorun kanseri tanımlamasına da yardımcı olur. Buna evreleme denir. Kanserin evresine ve tümör biyobelirteçlerine bağlı olarak ek görüntüleme testleri önerilebilir. Memenin ve yakındaki lenf bezlerinin dışında bulunan şüpheli yeni bir bölge keşfedilirse, bu bölgenin de kanser olup olmadığını anlamak için vücudun diğer bölümlerinden biyopsi alınması gerekebilir.

Meme Kanserinin Evrelendirilmesi

Doktorunuz meme kanserinin varlığını teşhis ettikten sonra, kanserinizin kapsamını (evresini) belirlemek için araştırmalar gerçekleştirir. Kanserinizin evresi, hastalığın ilerleyiş şeklinin tahmini ve en iyi tedavi seçeneklerini belirlemeye yardımcı olur.

Meme kanserini evrelemek için kullanılan testler ve tetkikler şunları içerebilir:

Doktorunuz, özel durumunuza göre ve yaşıyor olabileceğiniz yeni belirtileri dikkate alarak uygun testleri seçecektir.

Evreleme, tümörün boyutu, lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığı, vücudun uzak bölgelerine yayılıp yayılmadığı ve biyobelirteçlerinin neler olduğu dahil olmak üzere meme kanserinin ne kadar yaygın olduğunu tanımlamanın bir yoludur.

Evreleme, bir hasta ameliyat geçirmeden önce veya sonra yapılabilir. Doktorlar kanserin evresini bulmak için tanı testleri kullanır, bu nedenle tüm testler bitene kadar evreleme tamamlanmayabilir. Evreyi bilmek, doktorun ne tür bir tedavinin en iyi olduğuna karar vermesine yardımcı olur ve hastanın iyileşme şansı olan prognozunu tahmin etmesine yardımcı olabilir. Farklı kanser türleri için farklı aşama tanımları vardır.

Meme Kanserinde TNM evreleme sistemi

Doktorların evreyi tanımlamak için kullandıkları en yaygın araç TNM sistemidir. Doktorlar, şu soruları yanıtlamak için teşhis testleri ve taramalardan elde edilen sonuçları kullanır:

 • Tümör (T): Memedeki birincil tümör ne kadar büyük? Biyobelirteçleri neler?
 • Düğüm (N): Tümör lenf düğümlerine yayıldı mı? Eğer öyleyse, nerede, hangi boyutta ve kaç tane?
 • Metastaz (M): Kanser vücudun diğer bölgelerine yayıldı mı?

Meme kanserinin 5 aşaması vardır: invaziv olmayan duktal karsinoma in situ (DCIS) olan evre 0 (sıfır) ve invaziv meme kanseri için kullanılan evre I ila IV (1 ila 4). Aşama, kanseri tanımlamanın ortak bir yolunu sağlar, böylece doktorlar en iyi tedavileri planlamak için birlikte çalışabilir.

Evreleme klinik veya patolojik olabilir. Klinik evreleme, fizik muayene, mamogram, ultrason ve MRI taramalarını içerebilen ameliyattan önce yapılan testlerin sonuçlarına dayanır. Patolojik evreleme, meme dokusunu ve lenf düğümlerini çıkarmak için ameliyat sırasında bulunanlara dayanır. Sonuçlar genellikle ameliyattan birkaç gün sonra alınabilir. Genel olarak patolojik evreleme, bir hastanın prognozunu belirlemek için en fazla bilgiyi sağlar.

Meme kanseri için TNM sisteminin her bir parçası hakkında daha fazla ayrıntı:

Tümör (T)

TNM sistemini kullanarak, tümörün boyutunu ve yerini tanımlamak için "T" artı bir harf veya sayı (0 ila 4) kullanılır. Tümör boyutu santimetre (cm) olarak ölçülür. 

Evre, tümörü daha ayrıntılı olarak tanımlamaya yardımcı olan daha küçük gruplara da ayrılabilir. Aşağıda spesifik tümör evresi bilgileri listelenmektedir.

TX: Primer tümör değerlendirilemiyor..

T0 (T artı sıfır): Memede kanser olduğuna dair bir kanıt yok.

Tis: Karsinoma in situ anlamına gelir. Kanser, meme dokusunun kanalları içinde sınırlıdır ve memenin çevresindeki dokuya yayılmamıştır. 2 alt tip meme kanseri vardır:

 • Tis (DCIS): DCIS, invaziv olmayan bir kanserdir, ancak çıkarılmazsa daha sonra invaziv bir meme kanserine dönüşebilir. DCIS, kanser hücrelerinin meme kanallarında bulunduğu ve başladıkları doku tabakasını geçmediği anlamına gelir.
 • Tis (Paget's): Meme ucunun Paget hastalığı, sadece meme ucunun deri hücrelerinde bulunan erken, invaziv olmayan kanserin nadir bir şeklidir. Bazen Paget hastalığı invaziv meme kanseri ile ilişkilidir. İnvaziv meme kanseri varsa invaziv tümörün evresine göre sınıflandırılır.

T1: Memedeki tümör en geniş yerinde 20 milimetre (mm) veya daha küçüktür. Bu aşama daha sonra tümörün boyutuna bağlı olarak 4 alt aşamaya ayrılır:

 • T1mi, 1 mm veya daha küçük bir tümördür.
 • T1a, 1 mm'den büyük ancak 5 mm veya daha küçük bir tümördür.
 • T1b, 5 mm'den büyük ancak 10 mm veya daha küçük bir tümördür.
 • T1c, 10 mm'den büyük ancak 20 mm veya daha küçük bir tümördür.

T2: Tümör 20 mm'den büyük ama 50 mm'den büyük değil.

T3: Tümör 50 mm'den büyük.

T4: Tümör aşağıdaki gruplardan birine girer:

 • T4a, tümörün göğüs duvarında büyüdüğü anlamına gelir.
 • T4b, tümörün cilde büyüdüğü anlamına gelir.
 • T4c, göğüs duvarına ve cilde yayılmış kanserdir.
 • T4d inflamatuar meme kanseridir.

Düğüm (N)

TNM evreleme sistemindeki "N", lenf düğümlerini ifade eder. Bu küçük, fasulye şeklindeki organlar enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olur. Kanserin başladığı yerin yakınındaki lenf düğümlerine bölgesel lenf düğümleri denir. Bölgesel lenf düğümleri şunları içerir:

 • Koltuk altında bulunan, aksiller lenf düğümleri olarak adlandırılan lenf düğümleri
 • Köprücük kemiğinin üstünde ve altında bulunan lenf düğümleri
 • Göğüs kemiğinin altında bulunan, iç meme lenf düğümleri olarak adlandırılan lenf düğümleri

Vücudun diğer bölgelerindeki lenf düğümlerine uzak lenf düğümleri denir. Aşağıdaki bilgiler evrelemeyi açıklamaktadır.

NX: Lenf düğümleri değerlendirilmedi.

N0: Lenf düğümlerinde kanser bulunamadı.

N1: Kanser 1 ila 3 aksiller lenf düğümüne ve/veya iç meme lenf düğümlerine yayılmış. Lenf düğümündeki kanser 0,2 mm'den büyük ancak 2 mm veya daha küçük ise "mikrometastatik" (N1mi) olarak adlandırılır.

N2: Kanser 4 ila 9 aksilleye yayıldı. Veya iç meme lenf bezlerine yayılmıştır ancak koltuk altı lenf bezlerine yayılmamıştır.

N3: Kanser 10 veya daha fazla aksiller lenf noduna, klavikula altında bulunan lenf nodlarına veya köprücük kemiğine yayılmıştır. Ayrıca iç meme lenf düğümlerine de yayılmış olabilir. Supraklaviküler lenf düğümleri adı verilen klavikula üzerindeki lenf düğümlerine yayılan kanser de N3 olarak tanımlanır.

Lenf düğümlerinde kanser varsa, kaç lenf düğümünün tutulduğunu ve nerede olduklarını bilmek doktorların tedavi planlamasına yardımcı olur. Patolog, ameliyat sırasında çıkarıldıktan sonra kanser içeren aksiller lenf düğümlerinin sayısını öğrenebilir. Ameliyat sırasında supraklaviküler veya iç meme lenf düğümlerinin çıkarılması yaygın değildir. Bu lenf düğümlerinde kanser varsa genellikle ameliyat dışında radyasyon tedavisi, kemoterapi, hormon tedavisi gibi tedaviler kullanılır.

Metastaz (M)

TNM sistemindeki “M”, kanserin uzak metastaz adı verilen vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını tanımlar. 

MX: Uzak yayılma değerlendirilemiyor.

M0: Uzak metastaz kanıtı yok.

M0 (i+): Uzak metastazların klinik veya radyografik kanıtı yoktur. Bununla birlikte, kanda, kemik iliğinde veya 0,2 mm'den büyük olmayan diğer lenf düğümlerinde tümör hücrelerinin mikroskobik kanıtı vardır.

M1: Vücudun başka bir bölümüne metastaz olduğuna dair kanıt var, yani diğer organlarda büyüyen meme kanseri hücreleri var.

Kanser evresi gruplaması

Doktorlar, T, N ve M sınıflandırmalarını, tümör derecesini ve ER/PR ve HER2 testinin sonuçlarını birleştirerek kanserin evresini belirler. Bu bilgi, hastalığın nasıl ilerleyeceğinin tahminine yardımcı olmak için kullanılır. Meme kanserinin evresini açıklamaya yönelik daha basit yaklaşım, T, N ve M sınıflandırmalarını kullanmaktır. Bu, farklı aşamaları tanımlamak için aşağıda kullanılan yaklaşımdır.

Hastaların çoğu kanserin tam evresini öğrenmek konusunda endişelidir. Kanseriniz için ilk tedavi olarak ameliyat oluyorsanız, doktorunuz genellikle ameliyattan sonraki testler tamamlandığında, genellikle ameliyattan yaklaşık 5 ila 7 gün sonra kanserin evresini doğrulayacaktır. Tipik olarak ilaçlarla yapılan ve neoadjuvan tedavi olarak adlandırılan cerrahi öncesi sistemik tedavi verildiğinde, kanserin evresi öncelikle klinik olarak belirlenir. Doktorlar evre I ila evre IIA kanserini "erken evre" ve evre IIB ila evre III'ü "lokal ileri evre" olarak adlandırabilir.

Evre 0: Evre sıfır (0), sadece meme dokusunun kanallarında bulunan ve meme çevresindeki dokuya yayılmamış hastalığı tanımlar. Ayrıca non-invaziv veya in situ kanser (Tis, N0, M0) olarak da adlandırılır.

Evre IA: Tümör küçük, invazivdir ve lenf düğümlerine (T1, N0, M0) yayılmamıştır.

Evre IB: Kanser lenf düğümlerine yayılmıştır ve lenf düğümündeki kanser 0,2 mm'den büyük ancak 2 mm'den küçüktür. Memede tümör olduğuna dair bir kanıt yoktur veya memedeki tümör 20 mm veya daha küçüktür (T0 veya T1, N1mi, M0).

Evre IIA: Bu koşullardan herhangi biri:

 • Memede tümör olduğuna dair bir kanıt yoktur, ancak kanser 1 ila 3 aksiller lenf düğümüne yayılmıştır. Vücudun uzak bölgelerine yayılmamıştır. (T0, N1, M0).
 • Tümör 20 mm veya daha küçüktür ve 1 ila 3 aksiller lenf noduna (T1, N1, M0) yayılmıştır.
 • Tümör 20 mm'den büyük ancak 50 mm'den büyük değil ve aksiller lenf düğümlerine (T2, N0, M0) yayılmadı.

Evre IIB: Bu koşullardan herhangi biri:

 • Tümör 20 mm'den büyük ama 50 mm'den büyük değil ve 1 ila 3 aksiller lenf noduna (T2, N1, M0) yayılmış.
 • Tümör 50 mm'den büyüktür ancak aksiller lenf düğümlerine (T3, N0, M0) yayılmamıştır.

Evre IIIA: Herhangi bir boyuttaki kanser, 4 ila 9 aksiller lenf düğümüne veya iç meme lenf düğümlerine yayılmıştır. Vücudun diğer bölgelerine yayılmamıştır (T0, T1, T2 veya T3; N2; M0). Evre IIIA, 1 ila 3 aksiller lenf noduna (T3, N1, M0) yayılmış 50 mm'den büyük bir tümör de olabilir.

Evre IIIB: Tümör göğüs duvarına yayılmıştır, memede şişlik ülserasyona neden olmuştur veya inflamatuar meme kanseri teşhisi konmuştur. 9 adede kadar aksiller veya internal meme lenf noduna yayılmış olabilir veya olmayabilir. Vücudun diğer bölgelerine yayılmamıştır (T4; N0, N1 veya N2; M0).

Evre IIIC: 10 veya daha fazla aksiller lenf noduna, iç meme lenf nodlarına ve/veya köprücük kemiği altındaki lenf nodlarına yayılmış herhangi bir boyuttaki bir tümör. Vücudun diğer bölgelerine yayılmamıştır (herhangi bir T, N3, M0).

Evre IV (metastatik): Tümör herhangi bir boyutta olabilir ve kemikler, akciğerler, beyin, karaciğer, uzak lenf düğümleri veya göğüs duvarı (herhangi bir T, herhangi bir N, M1) gibi diğer organlara yayılmıştır. Vakaların %6 sında kanser ilk teşhis edildiğinde sırada metastatik haldedir. 

Meme Kanseri Tedavisi

Doktorunuz, meme kanseri tedavi seçeneklerinizi meme kanseri türüne, evresine, derecesine, boyutuna ve kanser hücrelerinin hormonlara duyarlı olup olmadığına göre belirler. Doktorunuz ayrıca genel sağlığınızı ve sizin tercihlerinizi de dikkate alır.

Kadınların çoğu meme kanseri için ameliyat olur ve çoğu da ameliyattan sonra kemoterapi, hormon tedavisi veya radyasyon gibi ek tedavi alır. Kemoterapi, belirli durumlarda ameliyattan önce de kullanılabilir (neoadjuvan kemoterapi).

Meme kanseri tedavisinde kullanılabilen birçok seçenek vardır ve tedaviniz hakkında karmaşık kararlar verirken bunalmış hissedebilirsiniz. Doktorunuzla detaylı bir biçimde konuyu tartışın. 

Meme kanseri ameliyatı

Meme kanserini tedavi etmek için kullanılan cerrahi yöntemler şunları içerir:

 • Kanserli dokunun çıkarılması (lumpektomi). Konservatif cerrahi veya geniş lokal eksizyon olarak adlandırılabilecek lumpektomi ameliyatı sırasında cerrah, tümörü ve çevreleyen sağlıklı dokunun küçük bir bölümünü çıkarır. Daha küçük boyuttaki tümörleri çıkarmak için lumpektomi önerilebilir. Daha büyük tümörü olan bazı kişiler, tümörü küçültmek ve lumpektomi prosedürü ile tamamen çıkarılmasını mümkün kılmak için ameliyattan önce kemoterapi alabilir (neoadjuvan kemoterapi).
 • Tüm memenin alınması (mastektomi). Mastektomi, tüm meme dokunuzu çıkarmak için yapılan bir operasyondur. Çoğu mastektomi ameliyatı, tüm meme dokusunu (meme başı ve areola dahil olmak üzere) çıkarır. Memenin görünümünü iyileştirmek için seçilmiş olgularda farklı cerrahi teknikler bir seçenek olabilir. Deri koruyucu mastektomi ve meme ucunu koruyan mastektomi, meme kanseri için giderek yaygınlaşan operasyonlardır. Bu ameliyatlar ile birlikte meme dokusu altına silikon komularak veya kendi öz dokunuz (sıklıkla karın bölgesi) kullanılarak yeniden şekillendirilir.
 • Sınırlı sayıda lenf düğümünün çıkarılması (sentinel düğüm biyopsisi). Cerrahınız, kanserin lenf düğümlerinize yayılıp yayılmadığını belirlemek için, tümörünüzden lenf drenajını ilk alan lenf düğümlerini çıkarma seçeneğini sizinle görüşecektir. Bu işlem hemen hemen her meme kanseri ameliyatının standart bir parçasıdır. Bu lenf düğümlerinde kanser bulunmazsa, kalan lenf düğümlerinin herhangi birinde kanser bulma şansı azdır ve başka lenf düğümlerin çıkarılmasına gerek yoktur.
 • Birkaç lenf düğümünün çıkarılması (aksiller lenf nodu diseksiyonu). Sentinel lenf düğümlerinde kanser bulunursa, cerrahınız koltuk altınızdaki ek lenf düğümlerinin çıkarılması seçeneğini sizinle görüşecektir veya ameliyat sırasında tespit edilirse ameliyatta buna karar verilecektir.
 • Her iki memenin alınması. Meme kanseri olan bir kadında genetik yatkınlık veya güçlü aile öyküsü nedeniyle diğer memede kanser riski çok yüksekse, diğer (sağlıklı) memenin alınması (kontralateral profilaktik mastektomi) düşünülebilir. Bu prosedürün yararları ve risklerinin yanı sıra meme kanseri riskinizi doktorunuzla tartışın.

Meme kanseri cerrahisinin komplikasyonları, seçtiğiniz prosedürlere bağlıdır. Meme kanseri ameliyatı; ağrı, kanama, enfeksiyon ve kolda şişme (lenfödem) riski taşır.

Ameliyattan sonra meme rekonstrüksiyonu yaptırmayı tercih edebilirsiniz. Seçeneklerinizi ve tercihlerinizi cerrahınızla tartışın.

Radyasyon Tedavisi ( Radyoterapi )

Radyasyon tedavisi (radyoterapi), kanser hücrelerini öldürmek için X ışınları ve protonlar gibi yüksek güçlü enerji ışınları kullanır. Radyasyon tedavisi tipik olarak, enerji ışınlarını vücudunuza gönderen (harici ışın radyasyonu) büyük bir makine kullanılarak yapılır. Bununla birlikte radyoterapi vücudunuzun içine radyoaktif madde yerleştirilerek de yapılabilir (brakiterapi).

Tüm memenin radyoterapisi genellikle bir lumpektomiden sonra kullanılır. 

Doktorlar ayrıca daha büyük meme kanserleri veya lenf düğümlerine yayılan kanserler için mastektomiden sonra meme duvarına radyasyon tedavisi önerebilir.

Meme kanseri radyoterapisi, tedaviye bağlı olarak ortalama 4 hafta sürer. Kanseri tedavi etmek için radyasyon kullanan bir doktor (radyasyon onkoloğu), durumunuza, kanser türünüze ve tümörünüzün konumuna göre sizin için en iyi tedaviyi belirler.

Radyasyon tedavisinin yan etkileri arasında yorgunluk ve radyasyonun hedeflendiği yerde kırmızı, güneş yanığı benzeri bir döküntü bulunur. Meme dokusu şişmiş veya daha sert görünebilir. 

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücreleri gibi hızlı büyüyen hücreleri yok etmek için kullanılan ilaçlardır. Kanserinizin vücudunuzun başka bir yerine yayılma riski yüksekse, doktorunuz kanserin tekrarlama olasılığını azaltmak ve yaşam süresini uzatmak için ameliyattan sonra kemoterapi önerebilir.

Kemoterapi bazen daha büyük meme tümörü olan kişilere ameliyattan önce verilir. Amaç, tümörü ameliyatla çıkarmayı kolaylaştıracak bir boyuta küçültmektir.

Kemoterapi, kanseri halihazırda vücudun diğer bölgelerine yayılmış olan bireylerde de kullanılır. Kanseri kontrol altına almak ve kanserin neden olduğu semptomları azaltmak için kemoterapi önerilebilir.

Kemoterapi yan etkileri, aldığınız ilaçlara bağlıdır. Sıklıkla görülen yan etkiler arasında saç dökülmesi, bulantı, kusma, yorgunluk ve enfeksiyon geliştirme riskinde artış bulunur. 

Hormon Tedavisi

Hormon tedavisi hormonlara duyarlı meme kanserlerini tedavi etmek için kullanılır. Doktorlar bu kanserleri östrojen reseptörü pozitif (ER pozitif) ve/veya progesteron reseptörü pozitif (PR pozitif) kanserler olarak adlandırır.

Hormon tedavisi, kanserinizin tekrarlama şansını azaltmak için ameliyattan veya diğer tedavilerden önce veya sonra kullanılabilir. Kanser zaten yayılmışsa, hormon tedavisi ile tümör küçültülüp kontrol edebilir hale getirilebilir.

Hormon tedavisinde kullanılabilecek tedaviler şunları içerir:

 • Hormonların kanser hücrelerine yapışmasını engelleyen ilaçlar (seçici östrojen reseptör modülatörleri)
 • Menopozdan sonra vücudun östrojen üretmesini engelleyen ilaçlar (aromataz inhibitörleri)
 • Yumurtalıklarda hormon üretimini durdurmak amacıyla ameliyat veya ilaçlar

Hormon tedavisinin yan etkileri, gerçekleştirilecek tedaviye bağlıdır, ancak sıcak basmaları, gece terlemeleri ve vajinal kuruluk yaygındır. 

Hedefe Yönelik Tedavi İlaçları

Hedefe yönelik ilaç tedavileri, kanser hücrelerindeki belirli anormalliklere saldırır. Örnek olarak, birkaç hedefli tedavi ilacı, bazı meme kanseri hücrelerinin aşırı ürettiği, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) adı verilen bir proteine odaklanır. Protein, meme kanseri hücrelerinin büyümesine ve hayatta kalmasına yardımcı olur. Çok fazla HER2 üreten hücreleri hedefleyerek, ilaçlar sağlıklı hücreleri korurken kanser hücrelerine zarar verebilir.

Kanser hücrelerindeki diğer anormalliklere odaklanan hedefe yönelik tedavi ilaçları da mevcuttur. Hedefe yönelik tedavi, kanser araştırmalarının aktif bir alanıdır.

Hedefe yönelik tedavi ilaçlarından yararlanıp yararlanamayacağınızı görmek için kanser hücreleriniz test edilebilir. Ameliyattan sonra kanserin geri dönme riskini azaltmak için bazı ilaçlar kullanılır. Diğerleri, tümörün büyümesini yavaşlatmak için ilerlemiş meme kanseri vakalarında kullanılır.

İmmünoterapi

İmmünoterapi, kanserle savaşmak için bağışıklık sisteminizi kullanır. Vücudunuzda hastalıklarla savaşan bağışıklık sistemi kanserinize saldırmayabilir çünkü kanser hücreleri bağışıklık sistemi hücrelerini kör eden proteinler üretir. İmmünoterapi, bu sürece müdahale ederek çalışır.

Üçlü negatif meme kanseriniz varsa (bu, kanser hücrelerinin östrojen, progesteron veya HER2 için reseptörlere sahip olmadığı anlamına gelir) immünoterapi bir seçenek olabilir. Üçlü negatif meme kanseri için, vücudun diğer bölgelerine yayılan ilerlemiş kanseri tedavi etmek için immünoterapi kemoterapi ile birleştirilir.

Destekleyici (Palyatif) Bakım

Palyatif bakım, ağrıdan ve ciddi bir hastalığın diğer semptomlarından kurtulmaya odaklanan özel tıbbi bakımdır. Palyatif bakım uzmanları, devam eden bakımınızı tamamlayan ekstra bir destek katmanı sağlamak için sizinle, ailenizle ve diğer doktorlarınızla birlikte çalışır. Palyatif bakım, ameliyat, kemoterapi veya radyasyon tedavisi gibi diğer agresif tedaviler sırasında kullanılabilir.

Palyatif bakım diğer tüm uygun tedavilerle birlikte kullanıldığında kanserli kişiler daha iyi hissedebilir ve daha uzun yaşayabilir.

Palyatif bakım, doktorlar, hemşireler ve diğer özel eğitimli profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından sağlanır. Palyatif bakım ekipleri, kanserli insanlar ve aileleri için yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakım şekli, alabileceğiniz iyileştirici veya diğer tedavilerin yanında sunulur.

Meme Kanseri Önlenebilir Mi?

Ortalama risk grubundaki kadınlarda meme kanseri riskinin azaltılması

Günlük yaşamınızda gerçekleştirebileceğiniz basit değişiklikler, meme kanseri riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

 • Meme Kanseri Taramaları. Doktorunuza klinik meme muayeneleri ve mamografi gibi meme kanseri tarama muayenelerine ve testlerine ne zaman başlayacağınızı sorun. Taramanın yararları ve riskleri hakkında doktorunuzla konuşun. Birlikte, hangi meme kanseri tarama stratejilerinin sizin için doğru olduğuna karar verebilirsiniz.
 • Kendi memenizi muayene edin. Memenizdeki yeni bir değişiklik, yumru veya diğer alışılmadık belirtiler varsa, derhal doktorunuzla konuşun. Memenizdeki değişiklikleri farketmeniz meme kanserini önleyemez, ancak memenizdeki normal değişiklikleri daha iyi anlamanıza ve herhangi bir olağandışı belirti ve semptomu belirlemenize yardımcı olabilir.
 • Alkol tüketimini sınırlandırın. Mümkünse tüketmeyin. Ancak içmeyi seçerseniz, içtiğiniz alkol miktarını günde bir içki olarak sınırlandırın.
 • Egzersiz yapın. Haftanın çoğu günü en az 30 dakika egzersiz yapmayı hedefleyin. Son zamanlarda aktif bir hayatınız yoksa ve egzersiz yapmadıysanız yavaş yavaş başlayın.
 • Postmenopozal hormon tedavisini sınırlayın. Kombinasyon hormon tedavisi meme kanseri riskini artırabilir. Hormon tedavisinin yararları ve riskleri hakkında doktorunuzla konuşun. Bazı kadınlar menopoz sırasında rahatsız edici belirti ve semptomlar yaşarlar ve bu kadınlar için, menopoz belirtilerini ve semptomlarını hafifletmek için meme kanseri riskinin artması kabul edilebilir olabilir. Meme kanseri riskini azaltmak için, mümkün olan en kısa süre için mümkün olan en düşük hormon tedavisi dozunu kullanın.
 • Sağlıklı kilonuzu koruyun. Kilonuz sağlıklıysa, o kiloyu korumaya çalışın. Kilo vermeniz gerekiyorsa, bunu başarmak için doktorunuza sağlıklı stratejiler hakkında sorular sorun. Her gün tükettiğiniz kalori miktarını azaltın ve egzersiz miktarını yavaşça artırın.
 • Sağlıklı beslenin. Sızma zeytinyağı ve karışık kuruyemişlerle desteklenen bir Akdeniz diyeti yiyen kadınlarda meme kanseri riski azalabilir. Akdeniz diyeti çoğunlukla meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar, baklagiller ve fındık gibi bitki bazlı yiyeceklere odaklanır. 

Yüksek risk grubundaki kadınlarda meme kanseri riskinin azaltılması

Doktorunuz aile geçmişinizi değerlendirdiyse ve kanser öncesi meme rahatsızlığı gibi meme kanseri riskinizi artıran başka faktörlere sahip olduğunuzu belirlediyse, kanser oluşumu riskini azaltabilecek seçeneklerden bahsedebilir. Bunlardan bazıları:

 • Önleyici ilaçlar (kemoprevansiyon). Seçici östrojen reseptör modülatörleri ve aromataz inhibitörleri gibi östrojen bloke edici ilaçlar, hastalık riski yüksek olan kadınlarda meme kanseri riskini azaltır. Bu ilaçlar yan etki riski taşır, bu nedenle doktorlar bu ilaçları meme kanseri riski çok yüksek olan bireylerde kullanmaktadır. Faydaları ve riskleri doktorunuzla tartışın.
 • Önleyici cerrahi. Meme kanseri riski çok yüksek olan kadınlar, sağlıklı memenin de cerrahi olarak alınmasını seçebilirler (profilaktik mastektomi). Ayrıca hem meme kanseri hem de yumurtalık kanseri riskini azaltmak için sağlıklı yumurtalıklarının alınmasını (profilaktik ooferektomi) da seçebilirler.

Ne zaman bir doktora görünmelisiniz?

Memenizde size farklı gelen her durumda mutlaka doktorunuza başvurunuz.Özellikle bir yumru veya başka bir değişiklik keşfederseniz - yakın zamanda yapılmış bir normal sonuçlu bir mamografiniz olsa bile - derhal değerlendirme için doktorunuzdan randevu alın.

Meme Kanseri Belirtileri, Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri Hakkında Bizimle İletişime Geçin

Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Email Adresiniz
Şehir
Mesajınız
6698 sayılı KVKK hakkında bilgilendirmeyi okudum; hizmet sunumu ve anlatımı için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.

İlginizi Çekebilir

Doktora Soru Sormak İçin Tıklayınız Hemen Randevu Almak İçin Tıklayınız