TR
ENARFA RU
INTERNATIONAL PATIENTS

KURDEŞEN (ÜRTİKER) NEDİR? KURDEŞEN BELİRTİLERİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kurdeşen Nedir?

Halk arasında kurdeşen olarak da bilinen ürtiker, döküntüler veya şişlik (hastaların %10 unda) veya her iki belirtinin birlikte(hastaların % 40) bulunmasıyla karakterizedir. Birkaç çeşit kurdeşen tipi vardır. Ürtiker adı Avrupa'da yaygın görülen ısırgan otu Urtica dioica'dan gelmektedir.

Kurdeşen, genellikle birkaç dakikadan 24 saate kadar süren eritem (kızarıklık) ile çevrili yüzeysel cilt renginde veya soluk renkte cilt şişmesidir. Genellikle çok kaşıntılı, yanma hissi oluşturmaktadır.

Anjiyoödem ciltte veya mukoza zarında daha derin şişliktir ve cilt renginde ya da kırmızı renkte olabilir. 72 saat içinde iyileşir. Anjiyoödem kaşıntılı veya ağrılı olabilir ancak genellikle asemptomatiktir.

Kurdeşen Tipleri

Kurdeşen, süresine göre sınıflandırılır.

 • Akut ürtiker ( 6 haftadan kısa süreli ve genellikle saatler veya günler içinde geçer)
 • Kronik ürtiker ( 6 haftadan uzun süreli, günlük veya epizodik semptomlarla birlikte)

Kronik ürtiker kendiliğinden veya indüklenebilir tipte olabilir. Her iki tür birlikte de var olabilir.

Uyarılabilir kurdeşen tipleri şunları içerir:

 • Semptomatik dermografizm
 • Soğuk ürtiker
 • Kolinerjik ürtiker
 • Kontakt ürtiker
 • Gecikmiş basınç ürtikeri
 • Güneş ürtikeri
 • Isı ürtikeri
 • Titreşimli ürtiker
 • Titreşimli anjiyoödem
 • Akuajenik ürtiker

Kurdeşen Kimlerde Görülür?

Her beş çocuktan veya yetişkinden biri, yaşamları boyunca en az bir akut ürtiker atağı geçirir. Atopiklerde daha yaygındır. Tüm ırkları ve her iki cinsiyeti etkiler.

Kronik spontan ürtiker nüfusun % 0,5-2'sini etkiler. Uyarılabilir ürtiker daha yaygındır. Hastalığın genetik ve otoimmün ilişkileri vardır.

Kurdeşen Belirtileri Nelerdir?

Kurdeşen kabarcıkları birkaç milimetre veya birkaç santimetre çapında, beyaz veya kırmızı renkli, çevresinde kızarıklık mecvut veya kızarıklık olmayan şekillerde olabilir. Her kurdeşen birkaç dakika veya birkaç saat varlık gösterebilir ve şekil değiştirebilir. Kabarıklıklar yuvarlak olabilir veya halkalar, harita benzeri bir desen veya dev yamalar oluşturabilir.

Kurdeşen vücudun herhangi bir bölgesini etkileyebilir ve geniş bir alana yayılma eğilimindedir.

Anjiyoödem genellikle lokalizedir. Genellikle yüzü (özellikle göz kapakları ve ağız çevresi bölgeleri), elleri, ayakları ve genital bölgeyi etkiler. Dil, uvula, yumuşak damak veya gırtlak da etkilenebilir.

Kan transfüzyonuna bağlı serum hastalığı ve bazı ilaçlara bağlı serum hastalığına benzer reaksiyonlar, morluklar, ateş, şişmiş lenf bezleri, eklem ağrısı ve şişlik bırakarak akut ürtikere neden olur.

Kronik indüklenebilir ürtikerde, yaralar uyarandan yaklaşık 5 dakika sonra ortaya çıkar ve birkaç dakikadan bir saate kadar sürer. Karakteristik olarak, kabarcıklar:

 • Semptomatik dermografizmde doğrusal
 • Kolinerjik ürtikerde küçük
 • Temaslı ürtikerde temas alanlarıyla sınırlı
 • Soğuk ürtikerde yayılmış şekilde

Kronik spontan ürtikerde kabarıklıklar daha kalıcıdır, ancak her biri 24 saat içinde ya kaybolur ya da şekil değiştirir. Günün belirli saatlerinde ortaya çıkabilirler.

Kurdeşen Neden Olur?

Kabarcıklar, doku mast hücrelerinden ve dolaşımdaki bazofillerden kimyasal aracıların salınması sonucunda oluşmaktadır. Bu kimyasal aracılar histamin, trombosit aktive edici faktör ve sitokinleri içerir. Aracılar duyusal sinirleri harekete geçirir, kan damarlarının genişlemesine ve çevredeki dokulara sıvı sızmasına neden olur. Bradykinin salınımı anjiyoödeme neden olur.

Kurdeşenin nedenini açıklamak için birkaç hipotez öne sürülmüştür. Bağışıklık, araşidonik asit ve pıhtılaşma sistemleri ve genetik mutasyonların etkileri araştırılmaktadır.

Akut ürtiker

Akut ürtiker, aşağıdaki faktörlerden kaynaklanabilir, ancak nedeni her zaman belirlenememektedir.

 • Akut viral enfeksiyon - üst solunum yolu enfeksiyonu, viral hepatit, enfeksiyöz mononükleoz, mikoplazma
 • Akut bakteriyel enfeksiyon - diş apsesi, sinüzit
 • Gıda alerjisi (IgE aracılı) —genellikle süt, yumurta, yer fıstığı, kabuklu deniz ürünleri
 • İlaç alerjisi (IgE aracılı ilaca bağlı ürtiker) - genellikle bir antibiyotik kullanımı
 • Psödoalerjiye bağlı ilaca bağlı ürtiker - aspirin, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, opiyatlar, radyokontrast ortam; bunlar bağışıklık aktivasyonu olmaksızın kurdeşene neden olur
 • Aşılar
 • Arı veya yaban arısı sokmaları
 • Lokalize kontakt ürtikeri takiben yaygın reaksiyon - örneğin kauçuk lateks

Şiddetli alerjik ürtiker anafilaktik şoka neden olabilir.

Ürtikersiz tek veya tekrarlayan anjiyoödem atakları, bir anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü ilaca tepkiye bağlı olabilir.

Kronik ürtiker

Kronik spontan ürtiker esas olarak idiyopatiktir (nedeni bilinmemektedir). Bir otoimmün neden olasıdır. 

Kronik spontan ürtiker ayrıca aşağıdakilerle ilişkilendirilmiştir:

Kronik spontan ürtikerdeki belirtiler şu nedenlerle şiddetlenebilir:

 • Sıcaklık
 • Viral enfeksiyon
 • Dar kıyafetler
 • İlaç psödoalerjisi - aspirin, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, opiatlar
 • Gıda psödoalerjisi - salisilatlar, azo boya gıda renklendirme ajanları, örneğin tartrazin, benzoat koruyucuları ve diğer gıda katkı maddeleri

Uyarılabilir ürtiker, fiziksel bir uyarana verilen yanıt sonucunda oluşur.

İndüklenebilir ürtikerin türüUyaranlar ve Nedenler
Semptomatik dermografizmCilt hasarı, kaşınma
Dar kıyafetler
Soğuk ürtikerMaruz kalan ciltte soğuk hava
Soğuk su
Buz bloğu
Kriyoterapi
Kolinerjik ürtiker
Egzersizin neden olduğu ter
Duygusal üzüntünün neden olduğu ter
Sıcak duş
Kontakt ürtikerDeriden veya mukoza zarından emilen rahatsız edici madde
Alerjenler (IgE aracılı): beyaz un, kozmetikler, tekstil ürünleri, lateks, tükürük, et, balık, sebzeler
Yalancı alerjenler veya tahriş edici maddeler: ısırgan otu, tüylü tırtıl, ilaçlar
Solar ürtikerAlışılmamış vücut bölgelerine güneşe maruz kalma
Genellikle yedek yüz, boyun, eller
Uzun dalga boylu UV veya görünür ışık içerebilir
Isı ürtikeriSıcak su ve içecek
Titreşim ürtikeriTitreşimli alet kullanımı
Akuajenik ürtikerSıcak veya soğuk su
Tuzlu veya klorlu su
Gecikmiş basınç ürtikeriAğır taşıma
Emniyet kemerinin uzun süre kullanımı
Cilde uzun süre baskı

Kurdeşen Tanısı

Kurdeşen, anjiyoödemle birlikte veya tek başına 24 saatten az süren cilt kabarıklıklarını sahip kişilerde teşhis edilir. Doktor tarafından aile öyküsü alınmalıdır. Kapsamlı bir fiziksel muayene yapılmalıdır. Doktorunuz fiziksel bir muayene yapacak ve belirti ve semptomlarınıza neyin neden olabileceğini anlamaya çalışmak için size birkaç soru soracaktır. Ayrıca doktorunuz sizden aşağıdaki konular hakkında bilgi isteyebilir.

 • Günlük aktiviteleriniz
 • Aldığınız ilaçlar, bitkisel ilaçlar veya takviyeler
 • Tükettiğiniz besin ve içecekler
 • Kurdeşenlerin oluştuğu alanlar ve ne sürede kayboldukları
 • Kurdeşeninizin ağrılı olup olmadığı

Fizik muayeneniz ve tıbbi geçmişiniz, kovanlarınızın altta yatan bir sorundan kaynaklandığını gösteriyorsa, doktorunuz size kan testleri veya cilt testleri gibi testler yaptırabilir.

Akut ürtikerde bir ilaç veya gıda alerjisinden şüpheleniliyorsa deri testleri ve radyoallergosorbent testleri (RAST) veya CAP floroimmunoassay istenebilir.

Kronik spontan ürtikerde kan sayımı ve C-reaktif protein (CBC, CRP) dışında rutin tanı testleri yoktur, ancak altta yatan bir bozukluktan şüpheleniliyorsa araştırmalar yapılabilir.

Otolog serum deri testi bazen kronik spontan ürtikerde yapılır, ancak değeri belirsizdir. Hastanın serumunun deri altına enjekte edilmesi kırmızı bir zedelenmeye neden olursa test pozitiftir.

İndüklenebilir ürtiker genellikle reaksiyonu indükleyerek, örneğin dermografizmde cildi çizerek veya şüpheli soğuk ürtikerde bir buz küpü uygulayarak doğrulanır.

Ateş, eklem veya kemik ağrısı ve halsizliği olan kurdeşen hastalarında sistemik bir durum veya otoinflamatuar hastalık için araştırmalar yapılmalıdır. 

Ürtiker biyopsisi spesifik olmayabilir ve yorumlanması zor olabilir. Patoloji, değişken bir karışık enflamatuar infiltrasyonla birlikte dermiste ve genişlemiş kan damarlarında ödem gösterir. Damar duvarı hasarı ürtikeryal vasküliti gösterir.

Kurdeşen Tedavisi

Yetişkinlerde ve çocuklarda her tür kurdeşen ana tedavisi, aşağıdaki listeden seçilen oral ikinci nesil bir antihistaminiktir. Akut ürtiker yatıştığında ilaçlar durdurulur. İkinci bir antihistamin eklemenin herhangi bir faydası olmadığı düşünülmektedir.

 • Setirizin
 • Loratadin
 • Feksofenadin
 • Desloratadin
 • Levosetirizin
 • Rupatadin
 • Bilastin

Sistemik tedaviden hamilelik ve emzirme sırasında kaçınılmasının tavsiye edilmesine rağmen, ikinci nesil antihistaminiklerin doğum kusurlarına neden olduğuna dair herhangi bir rapor bulunmamaktadır. 

Akut refrakter ürtikerin tedavisi

Sedatif olmayan antihistaminikler etkili değilse, şiddetli akut ürtikerde 4 ila 5 günlük bir oral prednizon (prednizolon) kürü gerekebilir.

Kronik refrakter ürtikerin tedavisi

Dört hafta boyunca alınan maksimum doz ikinci nesil oral antihistaminiklere yanıt vermeyen kronik ürtikerli hastalar bir dermatolog, immünolog veya tıbbi alerji uzmanına sevk edilmelidir.

Uzun süreli sistemik kortikosteroidler kurdeşen semptomlarını azaltmak için yüksek dozlar gerektiğinden ve ciddi olabilecek kaçınılmaz yan etkilere sahip olduklarından önerilmemektedir.

Tedavinin etkinliği ürtiker kontrol testi kullanılarak objektif olarak izlenebilir. Hastalardan son dört hafta içinde yaşadıkları ürtikerin fiziksel semptomlarını, ürtikerin etkilediği yaşam kalitesini, semptomları kontrol etmek için tedavinin ne sıklıkla yeterli olmadığını ve ürtikerin genel kontrolünü puanlamaları istenir.

Kurdeşen tetikleyici faktörlerden kaçınma

Antihistaminiklere ek olarak, kurdeşenin nedeni biliniyorsa ortadan kaldırılmalıdır (örn. İlaç veya gıda alerjisi). İlgili alerjenlerden kaçınmak kurdeşeni 48 saat içinde temizler.

 • H. pylori gibi tanımlanmış kronik enfeksiyonlar
 • Aspirin, opiatlar ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaç kullanımı
 • Diyet düzenlemesi
 • Deri testleri ile keşfedilen alerjenler
 • Etkilenen bölgeyi bir fan, soğuk pazen, buz torbası veya yatıştırıcı nemlendirici losyonla soğutun.

İndüklenebilir ürtiker için aşağıdaki örneklerdeki fiziksel tetikleyiciler en aza indirilmelidir. Bununla birlikte, semptomlar genellikle devam eder.

 • Semptomatik dermografizm: ciltte sürtünmeyi azaltın, örneğin dar giysilerden kaçının.
 • Soğuk ürtiker: Soğuk veya rüzgarlı koşullarda dikkatli giyin ve soğuk suda yüzmekten kaçının.
 • Gecikmiş basınç ürtikeri: temas alanını genişletin, örneğin ağır bir bavulu küçük bir bölgeden tutarak taşımayın
 • Güneş ürtikeri: giyin ve geniş spektrumlu güneş kremleri uygulayın.

Ne zaman bir doktora görünmelisiniz?

Birkaç gün boyunca kaybolmayan şiddetli kurdeşeniniz varsa doktorunuza görünün. Kronik kurdeşen sizi herhangi bir ani ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi) riskine sokmaz. Ciddi bir alerjik reaksiyonun parçası olarak kurdeşen yaşarsanız, acil yardım alın. Anafilaksinin belirti ve semptomları arasında baş dönmesi, nefes almada güçlük ve dudaklarınızda, göz kapaklarınızda ve dilinizde şişme yer alır.

Kurdeşen (Ürtiker) Nedir? Kurdeşen Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Hakkında Bizimle İletişime Geçin

Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Email Adresiniz
Şehir
Mesajınız
6698 sayılı KVKK hakkında bilgilendirmeyi okudum; hizmet sunumu ve anlatımı için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.
Doktora Soru Sormak İçin Tıklayınız Hemen Randevu Almak İçin Tıklayınız