Kardiyoloji

Uzm.Dr. Enver YÜCEL

EĞİTİM / ÖZGEÇMİŞ

09.08.1976 ADANA DOĞUMLUYUM. İLK, ORTA VE LİSE EĞİTİMİMİ ADANA’DA TAMAMLADIM.

1996-2002: DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2003-2008: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ


İŞ DENEYİMİ

2002-2003: PRATİSYEN HEKİM, BAYBURT SÖĞÜTLÜ SAĞLIK OCAĞI VE BAYBURT DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS

2003-2008: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

2009-2011: UZMAN DOKTOR, KIRŞEHİR DEVLET HASTANESİ, KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ

2009-2010: TBP. ATĞM, İSTANBUL JAN. BÖL. KOMT. BALMUMCU DİSPANSERİ, İSTANBUL

2011-2012: UZMAN DOKTOR, İSTANBUL SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ, KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ

2012-2013: UZMAN DOKTOR, TAKSİM EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ

2013-2014: UZMAN DOKTOR, TAKSİM ALMAN HASTANESİ, KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ

2014 MAYIS AYINDAN BU YANA BAŞARI HASTANESİ KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜNDE ÇALIŞMAKTAYIM


TIBBİ İLGİ ALANLARI

HİPERTANSİYON VE HİPERTANSİF KALP HASTALIKLARI

KALP YETERSİZLİĞİ

KALP KAPAK HASTALIKLARI

KALP DAMAR HASTALIKLARI KORUNMA VE TEDAVİSİ

RİTİM BOZUKLUKLARI


ÜYELİKLER

İSTANBUL TABİP ODASI

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ (TKD)

AVRUPA KARDİYOLOJİ CEMİYETİ (EUROPEAN SOCİETY OF CARDİOLOGY (ESC))


BİLİMSEL YAYINLAR

1. AKGÜLLÜ Ç, YÜCEL E, AYDIN Ö, ŞENSOY B. ENOKSAPARİN KULLANIMINA BAĞLI SPONTAN RETROPERİTONİYAL KANAMA. TÜRKİYE KLİNİKLERİ CARDİOVASCULAR SCİENCES. 2008 CİLT 20, SAYI

2. AKGÜLLÜ C, YİLMAZ Y, YÜCEL E, KADERLİ AA, KUMBAY E, AYDİNLAR A. CORONARY ARTERY ANOMALİES İN PATİENTS WİTH SYNDROME X. ANADOLU KARDİYOL DERG. 2009 FEB;9(1):69.

3. Y. AKTÜRK, D. YEŞİLBURSA, H. UÇAR, E. YÜCEL, O. ÖZDABAKOĞLU, S. ERYILMAZ, B. ŞENSOY, O.A. SERDAR, A. AYDINLAR TEDAVİ ALAN HİPERTANSİF OLGULARDA DİURNAL KAN BASINCI DEĞİŞİKLİĞİNİN EFOR TESTİ SONRASI KALP HIZI TOPARLANMASINA ETKİSİ. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ 34 (1) 9-13, 2008.

4. AKTÜRK Y, ÖZDABAKOĞLU O, UÇAR H, YÜCEL E, ŞENTÜRK T, YEŞİLBURSA Y, SERDAR A. IN HYPERTENSİVES EFFECT OF DİURNAL BLOOD PRESSURE PATERN ON HEART RATE RECOVARY HANDLED AT THE END OF EXERCİSE TEST. TÜRK KARDİYOL DERN ARŞ 2007; 35:51-103

5. AKTÜRK Y, YÜCEL E, UÇAR H, ŞENTÜRK T, ÖZDABAKOĞLU O, YEŞİLBURSA Y, SERDAR A. EFFECT OF DİURNAL VARİATİON OF BLOOD PRESSURE ON ELASTİC PROPERTİES OF AORTA İN HYPERTENSİVES. TÜRK KARDİYOL DERN ARŞ 2007; 35:3-49

6.UZMANLIK TEZİ:

KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN VE OLMAYAN METABOLİK SENDROMLU HASTALARDA PARAOKSANAZ ENZİM AKTİVİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.


t