Erişkin Yoğun Bakım

Uzm.Dr. Elif ZİYPAK

EĞİTİM / ÖZGEÇMİŞ

07.09.1976 TARİHİNDE BURSA’DA DOĞDUM. İLKÖĞRENİMİMİ ERZURUM KÜLTÜR KURUMU

İLKOKULU VE ORTA ÖĞRENİMİMİ ERZURUM ANADOLU LİSESİNDE TAMAMLADIM. ATATÜRK

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDEN 2000 YILINDA MEZUN OLDUM. EYLÜL 2001 DÖNEMİNDE

TIPTA UZMANLIK SINAVINI KAZANARAK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ

VE REANİMASYON ANABİLİM DALI’NDA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK UZMANLIK EĞİTİMİME

BAŞLADIM. UZMANLIK EĞİTİMİMİ 2007 YILINDA TAMAMLADIM.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN 13. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI İLE EYLÜL 2007

TARİHİNDE ORDU BOZTEPE DEVLET HASTANESİ’NDE MECBURİ HİZMETİME BAŞLADIM. DEVLET

HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜ EYLÜL 2010 TARİHİNDE TAMAMLADIKTAN SONRA ERZURUM BÖLGE

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE TAYİN OLDUM. 2017 YILINDA BAŞARI HASTANESİ’NDE

ÇALIŞMAYA BAŞLADIM VE HALEN BU HASTANEDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEKTEYİM

EVLİ VE ÜÇ ÇOCUK ANNESİYİM.

1994-2000 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANAS

2001-2007 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

DOKTORA/S.YETERLİLİK/TIPTA UZMANLIK

İŞ DENEYİMİ

2000-2001 ERZURUM KÖPRÜKÖY SAĞLIK OCAĞI TABİP

2001-2007 TIP FAKÜLTESİ / ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ

2007-2010 ORDU BOZTEPE DEVLET HASTANESİ UZMAN DR.

2010-2017 ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ UZMAN DR.

2017-HALEN BAŞARI HASTANESİ UZMAN DR.


TIBBİ İLGİ ALANLARI

AĞRISIZ NORMAL DOĞUM

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ ANESTEZİSİ

YOĞUN BAKIM VE REANİMASYON

REGİONAL VE GENEL ANESTEZİ


ÜYELİKLER

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ

TÜRKİYE ANESTEZİ VE REANİMASYON DERNEĞİ

BİLİMSEL YAYINLAR

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

A1: YİLMAZ AH, ZİYPAK E, ZİYPAK T, AKSOY M, ADANUR S, KOCAKGOL H, DEMİRDOGEN SO, POLAT O. COMPARİSON OF THE EFFECT OF LİDOCAİNE VERSUS A LİDOCAİNE-BUPİVACAİNE COMBİNATİON İN A PERİPROSTATİC NERVE BLOCK UNDERGOİNG TRANSRECTAL ULTRASOUND-GUİDED PROSTATE BİOPSY: A DOUBLE-BLİND RANDOMİZED CONTROLLED TRİAL. CURR UROL. 2016 OCT;9(3):153-158. EPUB 2016 SEP 20.

A2. H, KAYA Y, CADİRCİ K, KUCUR C, ZİYPAK E, SİMSEK E, GOZCU H, ARİKAN S, CARLİOGLU A.ELEVATED NEUTROPHİL-LYMPHOCYTE RATİO İN PATİENTS WİTH EUTHYROİD CHRONİC AUTOİMMUNE THYREOTİDİS. KESKİN ENDOCR REGUL. 2016 JUL;50(3):148-53. DOİ: 10.1515/ENR-2016-0017.PMID: 27560798

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER:

B1. E. ZİYPAK, F. KARAKOÇ, F. AKASLAN, E. GENCER, E. KOZA, P. AYDIN, MYXEDEMA COMA TRİGGERED BY UROSEPSİS İN A PATİENT WİTH HYPOTYROİDİSM. 19TH INTERNATİONAL İNTENSİVE CARE SYPOSİUM 10-11 MAY 2013 TURKEY, ISTANBUL

B2. E. ZİYPAK, F. AKASLAN, , E. GENCER, F. KARAKOÇ DEVELOPMENT OF NEUROLEPTİC MALİGNANT SYNDROME (NMS) AFTER SWİTCHİNG THE QUETİAPİNE THERAPY TO CHLORPROMAZİNE AND RİSPERİDONE COMBİNATİON İN A SCHİZOPHRENİC PATİENT. 19TH INTERNATİONAL İNTENSİVE CARE SYPOSİUM 10-11 MAY 2013 TURKEY, ISTANBUL

B3. F. AKASLAN, E. ZİYPAK, F. KARAKOÇ, E. KOZA, S. CANLI, E. GENCER, AN USUAL CASE OF CARBON MONOXİDE POİSONİNG. 19TH INTERNATİONAL İNTENSİVE CARE SYPOSİUM 10-11 MAY 2013 TURKEY, ISTANBUL

B4. F. AKASLAN, F. KARAKOÇ, E. GENCER, E. ZİYPAK, P. AYDIN, RETROSPECTİVE ANALYSİS OF PULMONARY EMBOLİSM CASE ADMİTTED TO ICU İN LAST YEAR. 19TH INTERNATİONAL İNTENSİVE CARE SYPOSİUM 10-11 MAY 2013 TURKEY, ISTANBUL

B5. A.H. YILMAZ, E. ZİYPAK, M. AKSOY, Ş. ADANUR, H. KOCAKGOL, Ş. O. DEMİRDOGEN, T. ZİYPAK, O. POLAT PERİPROSTATİK SİNİR BLOĞUNDA LİDOKAİN VE LİDOKAİN+BUPİVAKAİN KOMBİNASYONUN KARŞILAŞTIRILMASI” 6. ÜROONKOLOJİ KIŞ KONGRESİ VE KURSU AZERBAYCAN BAKÜ 29 OCAK 1 ŞUBAT 2015

B6. H. KESKİN, Y. KAYA, K. CADİRCİ, C. KUCUR, E. ZİYPAK, E. SİMSEK, H. GOZCU, S. ARİKAN, A. CARLİOGLU ELEVATED NEUTROPHİL/LYMPHOCYTE RATİO İN PATİENTS RECEİVİNG ANY REPLACEMENT THERAPY WİTH EUTHYROİD HASHİMOTO 17TH EUROPEAN CONGRESS OF ENDOCRİNOLOGY EUROPEAN SOCİETY OF ENDOCRİNOLOGY IRELAND, DUBLİN 16 - 20 MAY 2015

B7. H. KESKİN, Y. KAYA, K. CADİRCİ, H. GOZCU, E. ZİYPAK, S. ARİKAN, A. CARLİOGLU NEUTROPHİL/LYMPHOCYTES RATİO İN PATİENTS WHO HAVE HYPOGONADOTROPİC HYPOGODANİSM HASHİMOTO 17TH EUROPEAN CONGRESS OF ENDOCRİNOLOGY EUROPEAN SOCİETY OF ENDOCRİNOLOGY IRELAND, DUBLİN 16 - 20 MAY 2015

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

E1. E. ZİYPAK, F. AKASLAN, F. KARAKOÇ, E. GENCER, H. TASLAK, E.ORAL AHISKALIOĞLU, 2011 VAN DEPREMİ SONRASI CRUSH SENDROMLU HASTALARIMIZ. 17. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ 23-27 NİSAN 2014 ANTALYA

E2. F. AKASLAN, F. KARAKOÇ, E. ZİYPAK, E. GENCER, B. KAPLAN, S. DEBBAĞ, DATURA STRAMONİUM ZEHİRLENMESİ. 17. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ 23-27 NİSAN 2014 ANTALYA

E3. F. AKASLAN, F. KARAKOÇ, E. GENCER, E. ZİYPAK, Ö. ÖZMEN, Ö. DAĞ, M.A. KAYGIN, KORONER ARTER BYPASS CERRAHİSİ UYGULANAN MİYASTENİA GRAVİSLİ HASTADA ANESTEZİ. 17. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ 23-27 NİSAN 2014 ANTALYA

E4. F. AKASLAN, F. KARAKOÇ, E. GENCER, E. ZİYPAK, A. CAN, H. TASLAK, YOĞUN BAKIMIMIZDAKİ ZEHİRLENME OLGULARININ RETRPSPEKTİF ANALİZİ. 17. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ 23-27 NİSAN 2014 ANTALYA


t