TR
ENAR RU
INTERNATIONAL PATIENTS

JALAL RAOUFİ

Jalal RAOUFİ
Doktordan Randevu Al

Operatör Doktor JALAL RAOUFİ

BİRİMİ

MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE

TIP FAKÜLTESİNİ 1996 YILINDA TEBRİZ TIP BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE BİTİRDİ

2009 – 2013 YILLAR ARASI ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNDEN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BRANŞINDA UZMANLIK İHTİSASINI YAPTI

AĞUSTOS 2016 – EYLÜL 2019 YILLAR ARASI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ YAN DAL UZMANLIK İHTİSASIMI YAPTI.

UZMANLIK ALANLARI

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ (  VULVA, VAJEN, RAHİM AĞZİ, RAHİM, TÜPLER VE YUMURTALIK KİTLELERİ VE KANSERLERİNİN TAKİP TEDAVİ VE CERRAHİSİ).

KOLPOSKOPİ (RAHİM AĞZININ KANSER ÖNCESİ LEZYONLARININ TANI VE TEDAVİSİNDE)

PAP SMEAR VE HPV TARAMA TESTLERİ, ANORMAL SMEAR VE HPV’NİN TAKİP VE TEDAVİSİ.

HİSTEROSKOPİK CERRAHİLER (KAMERA İLE RAHİM İÇERİSİNİN GÖRÜNTÜLEMESİ VE CERRAHİSİ)

LAPAROSKOPİK CERRAHİLER (KAPALI AMELİYAT)

JİNEKOLOJİK CERRAHİLER ( MYOM, YUMURTALIK KİSTLERİ, ENDOMETRİOZİS, PELVİK ORGAN PROLAPSUSU, İDRAR İNKONTİNANSI, RAHİM VE MESANE SARKMASI.)

GENİTAL ESTETİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİLER

ANORMAL UTERİN KANAMALARIN TAKİP VE TEDAVİSİ

MEME KANSERİ TANISI OLAN HASTALARIN JİNEKOLOJİK AÇIDAN TAKİP VE TEDAVİSİ.

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

1996 – 2009 YILLAR ARASI PRATİSYEN HEKİM OLARAK YURT DIŞINDA ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞTI

2014 – 2016 YILLAR ARASI ÖZEL BAŞARI HASTANESİNDE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OLARAK ÇALIŞTI

MESLEKİ ÜYELİKLER

ÜYELİKLERIM:

TJOD (TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ)

TTB (TÜRK TABİBLE I BİRLİĞİ)

ESGO (EUROPEAN SOCIETY OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY - AVRUPA JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ).

BİLİMSEL YAYINLAR

1)      Jalal Raoufi,  Serhan Can İşcan,  Candost Hanedan, Emine Elif Özkan, Sevim Süreyya Çerçi, Ebru Erdemoğlu, Evrim Erdemoğlu. Incidence of suspicious axillary lymph node involvement in fluorine-18 fluoro-D-glucose positron emission tomography/computed tomography in gynecologic cancers. Turk J Obstet Gynecol 2018;15:99-104,DOI: 10.4274/tjod.1214.

2)      Çağlayan Biçer, Jalal Raoufi, Serhan Can İşcan, Mehmet Güney, Evrim Erdemoğlu. Surgical risk assessment for gynecological oncologic Patients. Turk J Obstet Gynecol 2019;16:158-63. DOI: 10.4274/tjod.galenos.2019.93584.

3)      Hüseyin Çivici, Serhan Can İşcan, Jalal Raoufi, Evrim Erdemoğlu.  Acute Genital Ulcers in a Virgin Adolescent Girl: A Case Report and Literature Review. Ankara Med J, 2019;(1):439‐44. https://doi.org/10.17098/amj.575532.

4)      Afife Uğuz, Kemal Kürşat Bozkurt, İbrahim Metin Çiriş, Jalal Raoufi, Evrim Erdemoğlu. İntestinal Diferansiyasyon Gösteren Endometrial Adenokarsinom. Güncel Patoloji Dergisi. 2017 , Vol 1 , Num 3. PS017.

5)      Özlem Durak, Kemal Kürşat Bozkurt, İbrahim Metin Çiriş, Jalal Raoufi, Evrim Erdemoğlu. Appendiks Vermiformiste Yüksek Dereceli Seröz Karsinom Metastazı Ve Nöroendokrin Tümör Birlikteliği. Güncel Patoloji Dergisi. 2017 , Vol 1 , Num 3. PS039.

6)      Jalal Raoufi, Serhan Can İşcan, Candost Hanedan, Ebru Erdemoğlu, Evrim Erdemoğlu. İnguinal Kitle; Fallop Tüp Karsinomunun Nadir Prezentasyonu. Olgu Sunumu. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, May 17-21, 2017 Antalya. P 331.

7)      Candost Hanedan, Kemal Kürşat Bozkurt, Serhan Can Işcan, Jalal Raoufi, Evrim Erdemoğlu, Ebru Erdemoğlu. An Unusual Uterıne Mesenchymal Tumor:PEComa. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology, 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, May 17-21, 2017 Antalya. P 339.

8)      Jalal Raoufı, Serhan Can İşcan, Candost Hanedan, Ebru Erdemoğlu, Mehmet Güney, Evrim Erdemoğlu. Süleyman Demirel Üniversitesinde 2005-2017 Yılları Arasında Yapılan Histerektomilerde Minimal İnvaziv Cerrahilerin Yeri. TJOD, 16. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongraesi, 9-13 Mayıs 2018, Poster No: P-058.

9)      Mevlüt Bucak, Serhan İşcan Can, Aysu Yeşim Tezcan, Jalal Raoufi, Evrim Erdemoğlu. Myometriyal İnvazyonu Bulunmayan Endometriyum Kanseri Olgusunda Metastatik Lenf Nodu Saptanması. 17. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, 24-28 Nisan 2019, O-200.

10)   Jalal Raoufi, Candost Hanedan, Serhan Can Işcan, Ebru Erdemoglu, Evrim Erdemoglu. Lokal İleri Evre Serviks Kanserinde Laparoskopik Ekstraperitoneal Para-aortik Lenf Nodu Diseksiyonu. 2. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, 13 - 16 Şubat 2019. VP-18.

11)   Evrim Erdemoglu, Jalal Raoufi, Serhan Can Işcan, Candost Hanedan, Ebru Erdemoglu. Dev Uterin Myomda Laparoskopik Histerektomi Yönetim. 2. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresİ, 13 - 16 Şubat 2019. VP-20.

12)   Jalal Raoufı, Serhan Can İşcan, Evrim Erdemoğlu. Laparoskopik Ooferektomi - Video Sunumu. Batı Akdeniz ve Göller Bölgesi Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu. Sözlü Sunum. 22-23 Haz. 2019.

13)   Mihriban Kılçar, Jalal Raoufi, Evrim Erdemoğlu. Gebelik Terminasyonunda Misoprostol Kullanımı Sonrası Uterin Rüptür. Batı Akdeniz ve Göller Bölgesi Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu. Sözlü Sunum. 22-23 Haz. 2019.

14)   Özgür Ozan Ceylan, Jalal Raoufı, Tayfun Çifteci, Evrim Erdemoğlu, Arap Sedat Soyupek. Laparoskopik Histerektomide Üreter Yaralanması. Batı Akdeniz ve Göller Bölgesi Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu. Sözlü Sunum. 22-23 Haz. 2019.

15)   Şeyma Şafak Işık, Jalal Raoufi, Evrim Erdemoğlu, Pelvik İnsidental Ektopik Sürrenal Bez. Batı Akdeniz ve Göller Bölgesi Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu. Sözlü Sunum. 22-23 Haz. 2019.

16)   Fatih Akkus, Serhan Can İşcan, Jalal Raoufi, Mehmet Guney, Evrim Erdemoglu. Jinekolojik Onkolojide Büyüteçli Gözlük Kullanımının Lenfosel Oluşumu Ve Cerrahi Sonuçları Üzerine Etkisi. Batı Akdeniz ve Göller Bölgesi Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu. Sözlü Sunum.  22-23 Haz. 2019.

Doktordan Randevu Al
Op.Dr. Jalal RAOUFİ ile İletişime Geçin
Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Email Adresiniz
Mesajınız
6698 sayılı KVKK hakkında bilgilendirmeyi okudum; hizmet sunumu ve anlatımı için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.