TR
ENARFA RU
INTERNATIONAL PATIENTS

AYDIN ÇELİK

Aydın Çelik

MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE

  • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakultesi

Tıp Eğitimi

2000-2006

  • Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi - 2012

Yabancı Diller 

İngilizce

UZMANLIK ALANLARI

• Burkitt Lenfoması

• Yenidoğan Hastalıkları

• Orak Hücreli Anemi

• Psoriatik Artrit

• Allerjik Astım

• Genel pediatri

• Çocuk alerjileri

• Ergenlikte obezite

• Ergenlikte büyüme gelişme

• Enürezis

• Tüberkülin deri testi(tdt)
• Ergen hastalıkları
• Çocuk beslenme bozuklukları
• Aşı takibi
• Çocukta gelişimi izleme

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

1. Şanlıurfa Toki Sağlık Kliniği -2006 

2. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 2006-2012 

3. Klinikum Stadd Hanau(Frankfurt / Germany) - Standardization of Activities for Management of Hospital Malnutrition. Leonardo da Vinci  European Union Project .2008 

4. Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi  2012-2014 

5. Ankara Sincan Koru Özel Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım 2014-2019 

6. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Neonatoloji Departmanı 2019 

7. Ankara Sincan Koru Özel Hastanesi ( Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı) 2019-2020 

8. İstanbul Kolan Hastaneleri-2020-2021

9. İstanbul Başarı Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım  -2021- 

BİLİMSEL YAYINLAR

SCI & SSCI & Arts and Humanities  

1. Akelma AZ, Celik A, Ozdemir O, Kavak Akelma F, Abaci A, Razi CH, Kislal FM, Akin O. Neuron-specific enolase and S100B protein in children with carbon monoxide poisoning: children are not just small adults. Am J Emerg Med. 2013; 31: 524-8. 

2. Akelma AZ, Celik A, Ozdemir O, Akelma FK. S100B protein in children with carbon monoxide poisoning. Am J Emerg Med. 2013; 31: 1531-2.  

3. Akelma AZ, Abaci A, Ozdemir O, Celik A, Avci Z, Razi CH, Hizli S, Akin O. The association of serum lipocalin-2 levels with metabolic and clinical parameters in obese children: a pilot study. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012; 25: 525-8. 

4. Razi CH, Akelma AZ, Akin O, Kocak M, Ozdemir O, Celik A, Kislal FM. Hair zinc and selenium levels in children with recurrent wheezing. Pediatr Pulmonol. 2012; 47: 1185-91. 

5. Razi CH, Akin KO, Harmanci K, Ozdemir O, Abaci A, Hizli S, Renda R, Celik A.  Relationship between hair cadmium levels, indoor ETS exposure and wheezing frequency in children.Allergol Immunopathol (Madr). 2012 Jan-Feb;40(1):51-9. Epub 2011 Mar 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınları

 

 

 

 

1. Celik A, Alan S,Arslanoglu A. Challanges  in the diagnosis of childhood cerebral adrenoleukodystrophy at pediatric clinics. A Case Report. Ponte.2018.6.13 

 

2. Ozdemir O, Işık S, Abacı A, Hızlı S, Akelma AZ, Kışlal FM, Celik A, Razi CH, Koçak M. Silent enemy in acute rheumatic fever: subclinical carditis. Turk Kardiyol Dern Ars. 

2011; 39: 41-6. 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Yayın Kitapçığında Basılmış Yayınlar

 

  

1. H Tatar Aksoy. Celik A. G imşek, H Ökten, G yılmaz. A Case of  PLEVA (Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta) . 44.Türk Pediatri Kongresi ve Europediatrics-Haziran 2008. İstanbul, TURKEY 

2. Hizli S , Sertoz H, Kocak M , Celik A  , G.Yilmaz . Follow-up of  patients with tick bite in terms of  Crimean congo hemorrahagic fever. 26th  Annual Meeting of the European society for paediatric infectious disease-ESPID. May 13-17, 2008.Graz,Austria 

   

3. Kislal FM , Celik A ,  Kabakus N. Influence of bilirubin on neonatal    brain and  predictive value of  NSE and S-100B.  Early Human Development  volume 86, Supplement, Pages S30-S31, November 2010 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlar

 

1. Akelma Z, Abacı A, Celik A, Özdemir O, Avcı Z, Razi CH. Beslenmeye bağlı D vitamini eksikliği tanısı alan üç olgu: Raşitizm hala bir halk sağlığı sorunu. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14: 104-108. 

 

 

2. Abacı A, Celik A, Akelma Z, Avcı Z, Razi CH, Özdemir O. Puberte gecikmesinin bir nedeni: Boş Sella Sendromu. Çocuk Dergisi. 2010; 10: 156-58. 

 

 

 

 

Ulusal Bilim Toplantılarında Sunulmuş ve Yayın Kitapçığında Basılan Yayınlar

 

1. Celik A, Alan S, Celebi CR. Harlequin iktiyozisi ile konjenital hipotiroidi birlikteliği ve  ABCA12 geninde yeni mutasyon saptanması. 54.Türk Pediatri Kongresi. 6-10 Mayıs 2018. KKTC. Poster 

2. Celik A, Alan S, Arslanoğlu A.Çocukluk Çağı Serebral Tip Adrenolökodistrofi’de Tanı ve Tedavi: Bir Olgu Sunumu.54.Türk Pediatri Kongresi. 6-10 Mayıs 2018. KKTC. Poster 

3. Razi CH, Akelma AZ, Akın O, Koçak M, Özdemir O, Çelik A, Kışlal FM. Rekürren vizingli çocuklarda saç çinko ve selenyum düzeyleri. XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 07-11 Kasım 2012, Antalya. Poster 

4. Akelma Z, Abacı A, Özdemir O, Çelik A, Avcı Z, Razi C.H, Akın O. Obez çocuklarda serum lipokalin-2 düzeyinin metabolik ve klinik parametreler ile olan ilişkisi. 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 20-24 Ekim 2010, Antalya (Sözlü bildiri). 

5. Akelma Z, Abacı A, Çelik A, Özdemir O, Avcı Z, Razi C.H, Eroğlu E. Nutrisyonel vitamin D eksikliği tanısı alan üç olgu: Rikets hala bir halk sağlığı sorunu. 46. Türk Pediatri Kongresi. 18-22 Mayıs 2010, İzmir. Poster 

6. Abacı A, Çelik A, Akelma Z, Avcı Z. Puberte gecikmesinin nadir bir nedeni: Boş Sella Sendromu. 46. Türk Pediatri Kongresi. 18-22 Mayıs 2010, İzmir. Poster 

7. Razi C.H, Harmancı K, Renda R , Akın K.O Abacı A, Hızlı S, Özdemir O , Çelik A. Tekralayan Vizingli çocuklarda saç toksik metal düzeyleri.XVII. Ulusal Alerji ve klinik immünoloji Kongresi, 3-7 kasım 2009, Antalya. Poster 

8. Kışlal F.M ,Çelik A , Erdoğan F ,Yılmaz G .Yenidoğan döneminde Becker Muskuler distrofi Tanısı konulabilir mi?. 52.Milli Pediatri Kongresi 2008. Poster 

9. Çelik A ,Pekcici E.B .Hipernatremik Bir Yenidoğan Olgusu.Dehidratasyon mu? 30.İhmal mi?  İstanbul Pediatri Günleri 2008. Poster 

10. Hızlı S, Sertöz H,Güveloğlu M,Çelik A,Koçak M,Kaya S,Yılmaz G. Rüptüre pulmoner Kist Hidatik Olgusu..51.Milli Pediatri Kongresi 2007 .Poster 

11. Kuraş Can Y,Erdoğan F.,Ceylaner S,Çelik A, özdemir O,Yılmaz G. Rubinstein-Taybi sendrom’lu bir olgu. 51.Milli Pediatri Kongresi 2007 .Poster 

12. Hızlı S, Çelik A, Koçak M, özdemir O,Buke E, ,Kaya S,Yılmaz G. Çocukluk Çağında Mediastinal Kitlenin Nadir Bir Nedeni:Gerçek Timik Hiperplazi. 51.Milli Pediatri Kongresi 2007 .Poster 

13. Hızlı S,Vidinlisan S, Çelik A, Özdemir O, Ensari A,Asker HS,Yılmaz G. İki kız Kardeşte Lipoid proteinozis. . 51.Milli Pediatri Kongresi 2007 .Poster 

14. Özdemir  O, Çelik A, Özlüer Ş, Hızlı S, Koçak M, Yılmaz G.Miyokardit Tanısı Alan İkiz Kardeşler. 51.Milli Pediatri Kongresi 2007 .Poster 

15. Hızlı S, Özdemir O, Ağladıoğu K, Çelik A, Özkara Ş,Kaya S,Yılmaz G.Omuz Düşüklüğü ve Göğüste şekil Bozukluğu ile Başvuran  Plevral Tüberküloz  Olgusu. 51.Milli Pediatri Kongresi 2007 .Poster 

Katıldığı Kurslar

1. Neonatal Resuscitation Program Practitioner Course, Ankara,2020 

2. Primary Immunodeficiency Course, XVIII. National Allergy Clinical Immunology Congress, 3-6 November 2010, Antalya  

3. Practical Approaches to Drug Allergies, XVIII. National Allergy Clinical Immunology Congress, 3-6 November 2010, Antalya 

4. Neonatal Mechanical Ventilation Course, Izmir, 2010 

5. Diagnosis and Treatment Course in Immune Deficiencies, XVIII. National Allergy Clinical Immunology Congress, 3-6 November 2010, Antalya 

6. Breastfeeding and Breastfeeding Training Course, Ankara, 2009 

7. Neonatal Resuscitation Program Practitioner Course, Ankara, 2009 

8. Advanced Life Support in Children  Training Course, Istanbul, 2008 

Doktordan Randevu Al
Uzm.Dr. Aydın Çelik ile İletişime Geçin
Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Email Adresiniz
Şehir
Mesajınız
6698 sayılı KVKK hakkında bilgilendirmeyi okudum; hizmet sunumu ve anlatımı için iletişim bilgilerimin kullanılmasına izin veriyorum.