Genel Cerrahi

Yrd. Doç. Dr. Seyfi EMİR

EĞİTİM VE UZMANLIKLAR

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Haydarpaşa Numune Hastanesi ( Uzmanlık )

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Obezite Cerrahi 

Kolorektal Cerrahi

Proktoloji Cerrahi

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

Türk Tabipler Birliği

Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği

Obezite Cerrahisi Derneği