Beyin ve Sinir Cerrahisi

Op.Dr. Ömer Nadir KOÇ

EĞİTİM VE UZMANLIKLAR

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Şişli Etfal Hastanesi ( Uzmanlık )

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

Türk Tabipler Birliği

Türk Nöroşirurji Derneği