Beyin ve Sinir Cerrahisi

Op.Dr. Ömer Nadir KOÇ

EĞİTİM / ÖZGEÇMİŞ

DOĞUM TARİHİ-YERİ : 08.03.1974 - HATAY/DÖRTYOL

E-MAİL : OMERNKOC@GMAİL.COM

ÜNVANI: BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI

MEZUNİYETLER:

-ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ KLİNİĞİ (NÖROŞİRURJİ UZMANLIĞI) 1999-2005

-İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 1991-1997

-ERZİN YEŞİLKENT LİSESİ 1991

-ERZİN YEŞİLKENT ORTAOKULU 1988

-ERZİN ŞÜKRÜPAŞA İLKOKULU 1985


İŞ DENEYİMİ

-ÖZEL BAŞARI HASTANESİ MART 2018-

-ÖZEL MEDİPOL HASTANESİ TEMMUZ 2009-2018

-ÖZEL NİSA HASTANESİ MAYIS 2006-TEMMUZ 2009

-ÖZEL HİSAR INTERCONTİNENTAL HOSPİTAL OCAK 2006-MAYIS 2006

-ÖZEL ÇAPA HASTANESİ 2005

-ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROŞİRÜRJİ KLİNİĞİ 1999-2005

-IĞDIR ARALIK MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 1998


TIBBİ İLGİ ALANLARI

- SPİNAL CERRAHİ ( LOMBER DİSK HERNİSİ, SERVİKAL DİSK HERNİSİ, SPİNAL STENOZ, SPONDİLOLİSTEZİS, SPİNAL ENFEKSİYON VE TÜMÖRLER)

-BEYİN TÜMÖRLERİ, HİDROSEFALİ, BEYİN KANAMALARI, BEYİNCİK SARKMASI (CHİARİ SENDROMU)

-PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ

-PEDİATRİK NÖROŞİRURJİ


ÜYELİKLER

- TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ

- TND SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ GRUBU

- TND PEDİATRİK NÖROŞİRURJİ GRUBU

- İSTANBUL TABİP ODASI

BİLİMSEL YAYINLAR

- A PERSPECTİVE FOR THE SELECTİON OF SURGİCAL APPROACHES İN PATİENTS WİTH UPPER THORACİC

AND CERVİCOTHORACİC JUNCTİON İNSTABİLİTİES .

KAYA RA, TÜRKMENOĞLU ON, KOÇ ON, GENÇ HA, CAVUŞOĞLU H, ZİYAL IM, AYDİN Y.

SURG NEUROL. 2006 MAY;65(5):454-63; DİSCUSSİON 463.

- SACROPLASTY: REPORT OF THREE CASES.

NADERİ S, ILASLAN H, ASLAN A, KOC ON , DALKİLİC T.

TURK NEUROSURG. 2010 JUL;20(3):418-22. DOİ: 10.5137/1019-5149.JTN.2676-09.3.

- SACROİLİAC JOİNT DYSFUNCTİON.

ILASLAN H, ARSLAN A, KOÇ ON, DALKİLİÇ T, NADERİ S.

TURK NEUROSURG. 2010 JUL;20(3):398-401. DOİ: 10.5137/1019-5149.JTN.2612-09.2.

- LOMBER DİSK HERNİLERİNDE TRANSFORAMİNAL ENDOSKOPİK DİSKEKTOMİ [TRANSFORAMİNAL

ENDOSCOPİC DİSCECTOMY İN LUMBAR DİSC HERNİATİONS]

HAKAN ILASLAN, AHMET ASLAN, OMER NADİR KOC, TURKER DALKILIC, SAİT NADERI

J NEUROL SCİ TURK, 2010; 27(1) 104–110

- TORAKAL VE LOMBER VERTEBRAYA ANTEROLATERAL YAKLAŞIM: ENDİKASYONLAR, TEKNİK, VE SONUÇLAR.

MAYIS 2004 TND BİLİMSEL KONGRESİ SÖZLÜ BİLDİRİ.

- İNSTABİLİTESİ OLMAYAN DEJENERATİF LOMBER SPİNAL STENOZ OLGULARINDA TEK TARAFTAN YAKLAŞIMLA

BİLATERAL MİKRODEKOMPRESYONUN KLİNİK SONUÇLARI. MAYIS 2004 TND BİLİMSEL KONGRESİ SÖZLÜ

BİLDİRİ.

- TRANSSFENOİDAL YAKLAŞIMLA OPERE EDİLEN HİPOFİZ ADENOMU OLGULARINDA KLİNİĞİMİZDEKİ NÜKS

ORANLARI. MAYIS 2005 TND BİLİMSEL KONGRESİ SÖZLÜ BİLDİRİ.


t