Operatör Doktor

Ömer Nadir KOÇ

HATAY

Doğum Yeri

1974

Doğum Yılı

  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

    Şişli Etfal Hastanesi ( Uzmanlık )

  • Türk Tabipler Birliği

    Türk Nöroşirurji Derneği