Doçent Doktor

Mustafa KUL

Trabzon

Doğum Yeri

1970

Doğum Yılı

  • Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi, 1986-1992

    GATA Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD, 1995-1999

    GATA Neonatoloji BD,  2001-2003

  • Türk Neonatoloji Derneği

    Türk Tabipler Birliği