Uzman Doktor

Güliz SERİN YALÇIN

  • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  • Türk Tabipler Birliği