Operatör Doktor

Fatih Hikmet CANDAŞ

TRABZON

Doğum Yeri

1978

Doğum Yılı

 • GATA TIP Fakültesi 
  GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( Uzmanlık )
  Tez Çalışması : Tavşanlarda Torakal Sempatik Klipsli Blokajin Erken ve Geç Dönem Sonuçlarının  Olarak Araştırılması 

 • Akciğer Kanserleri

 • Türk Tabipleri Birliği
  Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 
  Türk Toraks Derneği
  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği