Op.Dr. Fatih Hikmet CANDAŞ

EĞİTİM VE UZMANLIKLAR

GATA TIP Fakültesi 
GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( Uzmanlık )
Tez Çalışması : Tavşanlarda Torakal Sempatik Klipsli Blokajin Erken ve Geç Dönem Sonuçlarının  Olarak Araştırılması 

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Akciğer Kanserleri

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

Türk Tabipleri Birliği
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 
Türk Toraks Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği