Genel Cerrahi

Op.Dr. Azad Gazi ŞAHİN

EĞİTİM / ÖZGEÇMİŞ

OP DR AZAD GAZİ ŞAHİN , 1981 YILINDA ADANA’DA DOĞDU. 2007 YILINDA EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU. GENEL CERRAHİ İHTİSASINI 2015 YILINDA İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE TAMAMLADI. DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ 2017 YILINDA ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE TAMAMLADI.2017-2018 YILLARI ARASI KOÇ ÜNİVERSİTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN DR.ŞAHİN 2018 YILINDAN İTİBAREN BAŞARI HASTANESİNDE HİZMET VERMEKTEDİR.

LİSANS: EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ/2000-2007

TIPTA UZMANLIK: TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ A.D/2009-2015


İŞ DENEYİMİ

SİVEREK 1 NUMARALI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU/ŞANLIURFA/2007-2008

SÖĞÜT DEVLET HASTANESİ/BİLECİK/2015

MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/ERZİNCAN/2015-2017

KOÇ ÜNİVERSİTESİ GENEL CERRAHİ ABD


TIBBİ İLGİ ALANLARI

HEPATOBİLİER CERRAHİ

ONKOLOJİK CERRAHİ

MORBİD OBESİTE CERRAHİSİ

KOLOREKTAL CERRAHİ


BİLİMSEL YAYINLAR

*A.G.ŞAHİN,C.AYDIN,M.ÜNVER,K.PEHLİVANOĞLU.PREDİCTİVE VALUE OF PREOPERATİVE NEUTROPHİL LYMPHOCYTE RATİO İN DETERMİNİNG THE STAGE OF GASTRİC TUMOR.MEDİCAL SCİENCE MONİTOR ,2017;23:1973-1979

*M.KARAOĞLAN,F.İPEKÇİ,İ.SERT,Ş.ÖZTÜRK,A.G.ŞAHİN.MASSİVE UPPER AND LOWER GASTROİNTESTİNAL BLEEDİNG DUE TO INTRAABDOMİNAL GOSSYPİBOMA.ELECTİVE MEDİCAL JOURNAL,2015;2(4).426-427


t