Uzman Doktor

Bülent KALAYCI

İstanbul

Doğum Yeri

1949

Doğum Yılı

 • Mesleği dışında roman ve şiir yazmak ilgi alanlarındandır . 

 • Çapa İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

  GATA Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

  Apendix' in immün sistemindeki yeri ( Tez Çalışması )

  İş Yeri Hekimliği

 • Enfeksiyon Hastalıkları

 • Türk Tabipler Birliği

  EKMUD